Mentorskapsprojekt och lokala styrelser

Som studentmedlem hos oss kan du engagera dig lokalt på din studieort. Det ger dig chansen att förbättra för både dig själv och dina studiekompisar. Dessutom är det en värdefull erfarenhet och en bra merit att skriva på ditt cv!

Målet med våra lokala styrelser och projekt är att stärka studentmedlemmarna på orten. Det sker ofta genom påverkansarbete, till exempel för att förbättra studiemiljön. Det kan även göras genom praktiska projekt, som inspirerar eller utökar studenternas nätverk. Det är du som studerar som vet bäst vad som saknas eller vad som kan bli bättre på just din skola!

Mentorskapsprojekt

Juseks mentorskapsprojekt för studenter drivs av ideellt engagerade studentmedlemmar lokalt på lärosätena. Saknas ett mentorskapsprojekt på din ort eller för din utbildning? Då kan du höra av dig till studentombudsman Abelone Tischbein Madsen på Abelone.TischbeinMadsen@jusek.se

I mentorskapsprojektet paras du som student ihop med en yrkesarbetande mentor. Ni träffas ungefär tio gånger under ett år och får då chansen att lära av varandra. Det ger dig dessutom möjlighet att knyta värdefulla kontakter inför framtiden.

I listan nedanför kan du se var det finns mentorskapsprojekt idag. Vill du i stället starta ett mentorskapsprojekt? I den här broschyren kan du läsa om hur du gör 

Mentorskapsprojekt

Gävle - Ekonomer
gavle_mentorskap_ekonom@jusek.se

Göteborg - Jurister
goteborg_mentorskap@jusek.se 

Karlstad - Personalvetare
karlstad_mentorskap_personal@jusek.se

Luleå - Jurister/Rättsvetare
lulea_mentorskap@jusek.se

Stockholm - Personalvetare
stockholm_mentorskap@jusek.se

Stockholm - Jurister
stockholm_mentorskap_jurist@jusek.se

Umeå - Kommunikatörer
umea_mentorskap_kommunikator@jusek.se

Umeå – Jurister
umea_mentorskap@jusek.se

Örebro – Personalvetare
orebro_mentorskap_personal@jusek.se

Örebro – Ekonomer & Systemvetare
mentorskap@sesamit.se

Vill du vara med och driva projekt?

Vi har 15 lokalstyrelser på tio orter, från Luleå i norr till Malmö i söder. De driver projekt med målet att korta vägen mellan studier och arbetsliv. Det görs bland annat genom att skapa plattformar för studenter att träffa framtida kollegor och chefer eller att stärka sitt cv.

När du engagerar dig får du chansen att utöka ditt nätverk och driva frågor som du brinner för. Dessutom ger arbetet dig värdefull erfarenhet av att jobba i en ideell organisation, projektledning och mycket mer. Det är en bra merit att skriva på ditt cv och dessutom en rolig förberedelse inför ditt kommande yrkesliv!

Om det finns en lokalstyrelse på din skola kan du kontakta den direkt och fråga hur du kan engagera dig. Om det inte finns kan du i stället höra av dig till vår sektionsansvariga, Abelone Tischbein Madsen på Abelone.TischbeinMadsen@jusek.se.

Lokalstyrelser

Gävle - Kommunikatörer
gavle_lokalstyrelse@jusek.se

Linköping - Affärsjurister & ekonomer
linkoping_lokalstyrelse@jusek.se

Stockholm - Jurister
stockholm_lokalstyrelse@jusek.se

Stockholm - Plugga lika
stockholm_lokalstyrelse_jurister@jusek.se

Örebro – Personalvetare
orebro_lokalstyrelse_personal@jusek.se