Studerandesektionen

Välkommen till studerandesektionen! Vi jobbar med frågor som är viktiga för dig som är student. Här hittar du mer information om vårt arbete samt tips på hur du kan engagera dig!

Vår sektion har drygt 18 000 medlemmar. Vårt uppdrag är att jobba med frågor som berör studenterna inom Juseks utbildningsgrupper. Vi arbetar även med att underlätta studenternas övergång från studier till arbetsliv.

Studerandesektionen består av en nationellt vald sektionsstyrelse med ledamöter från olika utbildningar och lärosäten, samt av lokala styrelser som bedriver mentorskapsprojekt eller annan studentfacklig verksamhet.

Läs även om Plugga lika

Kontakta oss!

Vill du engagera dig i vårt arbete, antingen på nationell eller lokal nivå? Eller har du andra frågor? Kontakta vår sektionsansvariga, studentombudsman Abelone Tischbein Madsen, via e-post: Abelone.TischbeinMadsen@jusek.se eller på telefon: 08-665 29 72 eller 070-665 29 72.

Du kan även höra av dig till vår sektionsstyrelse eller till någon av våra lokalstyrelser.