Statliga sektionens styrelse

Här hittar du styrelsen för statliga sektionen. Följande styrelse valdes på fullmäktige den 16 december 2019.

Ordförande

Elisabeth Åberg 
Nacka tingsrätt
Ordförande Saco-S Domstol
Jurist

Vice ordförande

Rita Lundström 
Försäkringskassan
Ordförande Saco-S
Samhällsvetare

Ledamöter

Carina Wilhelmsson – sekreterare
Skatteverket
1:e vice ordförande för Saco-S Akademikerförening samt ordförande för Saco-S mittregionen
Civilekonom

Peder Bergsten
Statens Tjänstepensionsverk
Ordförande Saco-S
Systemvetare

Håkan Ohlsson
Skatteverket
Ordförande i Saco-S Västra regionen
Jurist

Kasewa Dabagh Celepi 
Polisen
Civilekonom

Anna Owens
Polismyndigheten
Ordförande Saco-S Nationella avdelningarna
Jurist

Elisabeth Perntz
Ekonomistyrningsverket
Ordförande Saco-S
Ekonom

Jesper Svarén
Regeringskansliet
Ordförande Saco-S
Jurist

Valberedningen

Ingen uppgift

Sektionsansvarig Jusek
Per-Olof Persson 
perolof.persson@akavia.se
08-665 29 83/070-665 29 83