Statliga sektionens styrelse

Här hittar du styrelsen för statliga sektionen. Följande styrelse och valberedning valdes på sektionsmötet den 16 oktober 2017.

Ordförande

Elisabeth Åberg 
Nacka tingsrätt
Ordförande Saco-S Domstol
Jurist

Vice ordförande

Rita Lundström 
Försäkringskassan
Ordförande Saco-S
Samhällsvetare

Ledamöter

Carina Wilhelmsson – sekreterare
Skatteverket
1:e vice ordförande för Saco-S Akademikerförening samt ordförande för Saco-S mittregionen
Civilekonom

Peder Bergsten
Statens Tjänstepensionsverk
Ordförande Saco-S
Systemvetare

Håkan Ohlsson
Skatteverket
Ordförande i Saco-S Västra regionen
Jurist

Catherine Malmborg
Centrala studiemedelsnämnden
Ordförande Saco-S
Jurist

Anna Owens
Polismyndigheten
Ordförande Saco-S Nationella avdelningarna
Jurist

Elisabeth Perntz
Ekonomistyrningsverket
Ordförande Saco-S
Ekonom

Milica Petric-Notstrand
Statistiska Centralbyrån
Vice ordförande Saco-S
Samhällsvetare

Valberedningen

Johan Åkesson – sammankallande
Handläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand

Anna Kronander
Kommunikatör vid Sveriges domstolar i Jönköping

Lars Svensson
Jurist på Exportkreditnämnden, Stockholm

Carolina Saf
Jurist. Arbetar som högskoleadjunkt i juridik vid Stockholms universitet och Örebro universitet

Sektionsansvarig Jusek
Anna Westling
anna.westling@jusek.se
08-665 29 46/070-665 29 46