Samverkan

Genom kommunikation och en bra relation med arbetsgivaren får våra medlemmar och förtroendevalda större inflytande i organisationerna där de arbetar. För att uppnå detta nå det tror vi att samverkan är rätt metod. Här kan du läsa mer om det!

Vi vill bidra till resultat och utveckling av de verksamheter där våra medlemmar arbetar. Det är den viljan som präglar vår fackliga ideologi och vårt arbetssätt. För att du som medlem ska få större inflytande på din arbetsplats tror vi på samverkan.

Samverkan kan framförallt beskrivas som ett förhållningssätt, som med dialog som utgångspunkt gör det möjligt för arbetsgivare och fackliga organisationer att mötas. Många arbetsplatser har samverkansavtal, medan andra tillämpar medbestämmandelagen.

För att vi ska få inflytande och kunna påverka verksamheten tror vi på ett samverkande förhållningssätt. Det gäller oavsett vilken reglering som tillämpas på arbetsplatsen. Det avgörande är inte formen, utan hur parterna förhåller sig till varandra. I den här broschyren kan du läsa mer om vår inställning till samverkansavtal.