Jusek på min arbetsplats

Här hittar du information om vårt lokala fackliga arbete. Du kan till exempel läsa om vad det innebär att vara lokal facklig representant och hur ni utser ett lokalombud. Dessutom får du information om hur ni gör för att bilda en Jusekförening på din arbetsplats!

Vi tycker att tyngdpunkten i det fackliga arbetet ska ligga lokalt. Då kan en anpassning ske till de förutsättningar som råder på respektive arbetsplats. Vår lokala verksamhet blir allt viktigare ju mer tyngdpunkten i de centrala kollektivavtalen förskjuts till lokal nivå.

Vad innebär lokal facklig representation?

Att jobba fackligt innebär att du representerar medlemmarna som finns på din arbetsplats. Det är även de som ska vara i fokus för ditt uppdrag. Ditt fackliga arbete ska kännetecknas av dialog och samverkan. Du behöver inte ha några förkunskaper för att bli fackligt förtroendevald, det viktiga är att du vill lära dig! Vi anordnar utbildningar för nya förtroendevalda. Dessutom finns ombudsmännen alltid som stöd.

Inom kommunal sektor är det vanligt att medlemmarna och förbundet representeras av ett lokalombud. Det utses av medlemmarna på arbetsplatsen. På en del arbetsplatser har medlemmarna bildat en Jusekförening. På andra arbetsplatser samarbetar Sacoförbunden genom Sacoråd eller Akademikeralliansföreningar.

I den här broschyren kan du läsa mer om att vara förtroendevald inom kommunal sektor [länk: till https://www.jusek.se/globalassets/fvald-kommunal.pdf].

Hur utser vi ett lokalombud?

Det är medlemmarna på arbetsplatsen som utser ett eller flera lokalombud. Det kan göras på ett medlemsmöte som samtliga medlemmar på arbetsplatsen ska kallas till. Ni kan även rösta via mejl. Kontakta vårt kansli om ni vill ha hjälp med att få fram aktuell medlemsinformation. Kansliet kan även hjälpa till med medlemsmöten eller liknande.

Lokalombudets uppgift är att ansvara för kontakten mellan medlemmarna och vårt kansli samt att företräda Jusek på arbetsplatsen. I det ingår bland annat att föra fram medlemmarnas åsikter inför lokala förhandlingar eller centrala lönerörelser. Det handlar även om att framföra önskemål om service från förbundet eller information om viktiga förändringar på arbetsplatsen. Lokalombudet ska även rekrytera nya medlemmar på arbetsplatsen. Kontakta ombudsmannen för din kommun om det låter som något för dig!

Hur bildar vi en Jusekförening?

Har ni ingen lokalförening på din arbetsplats? Då kan du vara den som bildar föreningen! Det krävs inget minsta antal medlemmar för att kunna bilda en förening, men ni måste utse en styrelse. Den bör bestå av åtminstone tre ledamöter.

Många tänker att uppdraget tar mycket tid, men så behöver det inte vara! Om ni är flera som delar på ansvaret behöver arbetet inte bli speciellt betungande för någon. Dessutom lär du dig mycket om kommunens verksamhetsutveckling, vilket du kan ha användning för även i ditt ordinarie arbete.

Om förutsättningar för att bilda en förening saknas, till exempel på grund av för få medlemmar, kan ni i stället utse ett lokalombud. Det finns också möjlighet att bilda en AkademikerAllliansförening som består av medlemmar från minst två medlemsförbund inom AkademikerAlliansen. Läs mer om akademikerAlliansföreningar. 

Om ni däremot vill och kan bilda en Jusekförening finns det steg för steg-instruktioner för hur ni gör här! [länk: till sida för detta, finns på separat dokument]