Avtal

För dig som är anställd inom kommunal sektor regleras de flesta anställningsvillkoren i de centrala avtalen. Nedan ser du vad avtalen innehåller!

I de centrala avtalen hittar du bland annat regler för till exempel:

  • övertidsersättning
  • semester
  • ledighet
  • sjukdom
  • uppsägning
  • former för anställning

Det finns även kompletterande kollektivavtal som reglerar pension och försäkringar.

Vill du veta mer om avtalen?

På dessa sidor kan du läsa mer om hur villkoren ser ut för just dig: