Sektioner

Vi har fyra sektioner, tre för yrkesverksamma och en för studerande. Vilken sektion du tillhör beror på i vilken sektor du jobbar. Är du till exempel anställd inom staten tillhör du den statliga sektionen.

Sektionernas arbete leds av en styrelse. Den väljs av medlemmarna vid ordinarie sektionsmöte. Sektionerna för yrkesverksamma har sektionsmöte vart tredje år medan studerandesektionen har sektionsmöte varje år. Varje medlem har en röst. Sektionerna utser även representanter till fullmäktige, som är vårt högsta beslutande organ.

De tre sektionerna för yrkesverksamma har bland annat till uppgift att: 

  • formulera mål och inriktning för arbetet med bland annat kollektivavtal inom sitt område
  • bedriva ett aktivt arbete för medlemsrekrytering
  • delta i förbundets arbete med opinionsbildning
  • ha en löpande dialog med medlemmarna och eras lokalföreningar på arbetsplatserna.