Fullmäktige och förbundsråd

Fullmäktige är vårt högsta beslutande organ. Fullmäktigeledamöterna utses av sektionerna, och det är fullmäktige som i sin tur väljer förbundsstyrelse.

Fullmäktige håller ordinarie möte vart tredje år. Nästa fullmäktige är våren 2019.

Förbundsråd

Förbundsråd äger rum en gång om året de år som det inte är fullmäktige. Det består av samtliga ledamöter i sektionsstyrelserna, två representanter från varje professionsförening samt vår ordförande. Även förbundsstyrelsen samt ett antal personer från kansliet är med på förbundsrådet. Det är främst till för information och dialog, men förrättar även vid behov fyllnadsval till förbundsstyrelsen.