Vår förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet och är det högsta beslutande organet mellan fullmäktige. Ledamöterna är valda till 2019, då nästa fullmäktige hålls.