Juseks förtroendevalda

Förtroendemannaorganisationen är vår grund. Inom den verkar alla som är förtroendevalda.

Som medlem tillhör du en sektion och en professionsförening. Vilken sektion du tillhör beror på var du arbetar och vad du jobbar med, eller om du studerar.  Vi har fyra olika sektioner:

Jobbet i sektionerna leds av en styrelse som väljs av medlemmarna. Det sker i samband med det ordinarie sektionsmötet. Sektionerna för yrkesverksamma har sektionsmöte vart tredje år och studerandesektionen varje år. Varje medlem har en röst. Sektionerna utser även representanter till fullmäktige, som är vårt högsta beslutande organ.

Alla medlemmar tillhör även en professionsförening. Professionsföreningar ska vara mötesplatser för till exempel karriärfrågor, utbildningsfrågor och annat som syftar till utveckling av professionen.

Läs mer om Juseks professionsföreningar

Fullmäktige och förbundsråd

Fullmäktige är vårt högsta beslutande organ. Fullmäktigeledamöterna utses av sektionerna, och det är fullmäktige som i sin tur väljer förbundsstyrelse.

Fullmäktige håller ordinarie möte vart tredje år. Nästa fullmäktige är våren 2019.

Förbundsråd äger rum en gång om året de år som det inte är fullmäktige. Det består av samtliga ledamöter i sektionsstyrelserna, två representanter från varje professionsförening samt vår ordförande. Även förbundsstyrelsen samt ett antal personer från kansliet är med på förbundsrådet. Det är främst till för information och dialog, men förrättar även vid behov fyllnadsval till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet och är det högsta beslutande organet mellan fullmäktige.

Läs mer om förbundsstyrelsen