Juseks organisation

Vår organisation består av förtroendevalda medlemmar som jobbar inom olika arbetsmarknadssektorer eller studerar på högskolan. De finns över hela landet. Dessutom har vi en kansliorganisation med anställda tjänstemän.

Vårt centrala kansli, där det jobbar drygt 80 personer, ligger i Stockholm. Vi har även regionkontor i Göteborg och Malmö, där det jobbar två till tre ombudsmän per ort.

Så styrs Jusek

Vår verksamhet styrs ytterst av fullmäktige, som utses av sektionerna. Vart tredje år väljer fullmäktige förbundsstyrelse, som ska leda förbundet enligt fullmäktiges beslut. För att få vägledning inför viktigare beslut kallar förbundsstyrelsen regelbundet till förbundsråd. Det kan även göras om det behövs fyllnadsval, till exempel till förbundsstyrelsen. Förbundsrådet består av vår ordförande, sektionernas styrelser samt representanter för professionsföreningarna.

FörtroendemannaorganisationenLäs mer om förtroendemannaorganisationen

Kansliorganisationen

Läs mer om kansliorganisationen