Praktisk information för deltagare på fullmäktige

Här finns information som kan vara bra för dig som ska delta på Juseks fullmäktige att känna till. Vi fyller på med information under rubrikerna allteftersom.

Så funkar det, ett häfte där det mesta som du behöver veta under och före fullmäktige finns samlat, Pdf

Karta över lokalen

 

Tidsplan och program
Anmäl dig
Boende
Ersättning för resor, inkomstbortfall etc
Digitalt mötessystem och handlingar/läsplatta
Påverkanstorg
Arbetsordning
Mötesregler
Fullmäktige webbsänds och fotograferas
Garderob/Bagage/Omklädningsrum
In- och utcheckning/Registrering/Namnbricka
Frukost och Middag
Måndag 13 maj – sektionsförberedande möten
Viktiga telefonnummer

Fullmäktige äger rum den 14 - 15 maj 2019 på Clarion Sign vid Norra Bantorget i Stockholm. Läs mer om Clarion Sign

Hashtag #jusekfullmaktige
Vill du dela med dig av av något som rör fullmäktige, före, under eller efteråt, i sociala medier så använd gärna hashtagen #jusekfullmaktige

Tidsplan och program

Tisdag 14 maj
09.00 Ankomst och registrering
10.00 Inledning
• Välkommen, Sofia Larsen
• Tal av statsminister Stefan Löfven
• Anförande av Micael Dahlén
• Panelsamtal

11.45 – 12.30 Lunch

12.30 Plenarförhandlingar (Punkt 1-8 i förslaget till föredragningslista)
13.15 Presentation av valberedningens förslag. Golvnomineringen öppnar.
13.25 Information om arbetet i påverkanstorg
13.45 Påverkanstorgen öppnar och dechargeutskottet samlas.
14.45 Påverkanstorgen tar paus. Möjlighet till sektionsvisa överläggningar. Eftermiddagsfika serveras
15.30 Påverkanstorgen öppnar för diskussion och yrkanden. Golvnomineringar stänger
16.45 Påverkanstorgen tar paus och yrkandemöjligheten stänger. Möjlighet till sektionsvisa överläggningar
17.30 Påverkanstorgen öppnar för röstning på propositioner, motioner och yrkanden
18.15 Påverkanstorgen stänger. Röstningen avslutas. Plenisalen stänger för ommöblering
19.30 Förmingel med efterföljande middag

Onsdag 15 maj
08.00 Förbundsstyrelsen sammanträder
Sektionsvisa överläggningar i allmänna utrymmen
10.00 Plenarförhandlingar (från och med punkt 9 i förslaget till föredragningslista)
11.30 Lunch
12.30 Plenarförhandlingar
14.30 Kaffe
15.00 Plenarförhandlingar
16.00 Avslutning

Anmäl dig
Du som är utsedd av en sektion eller professionsförening att delta på fullmäktige (eller är suppleant) får en mejl med länk till anmälan den 13 mars. Den mejlen skickas från vår samarbetspartner, HRG som administrerar resor, boende och anmälan. I mejlet finns en länk du ska använda för att bekräfta ditt deltagande och boka eventuella resor och boende. 

I vecka 15 får du en formell kallelse till fullmäktige. Då får du tillgång till de handlingar som fullmäktige ska behandla samt praktisk information som kan vara bra att ha inför och under fullmäktige.

Boende
De deltagare som bor utanför Stockholms län övernattar på Clarion Sign natten mellan den 14/5 och 15/5. Övriga deltagare sover i egen bostad.

Om din sektion har möte under måndagen den 13 maj bekostas eventuella kostnader för delegaters övernattning på Clarion Sign natten mellan den 13/5 och den 14/5 av respektive sektion. Den natten bokar du som delegat i samband med att du anmäler dig till fullmäktige.

Ersättning för resor, inkomstbortfall etc
Du som deltar som delegat utsedd av sektion eller som representant för en professionsförening får ersättning för resor och eventuellt inkomstbortfall. Resan ska bokas via Juseks resebyrå (HRG) enligt Juseks resepolicy. Inkomstbortfall ska styrkas med arbetsgivarintyg och ifylld reseräkning.

Du mejlar ifylld reseräkning tillsammans med arbetsgivarintyg till maria.bergvall@jusek.se. Har du kvitton måste dessa vara original och därmed postas till Jusek, att: Maria Bergvall, Box 5167, 102 44 Stockholm.

Digitalt mötessystem och handlingar/läsplatta
Inför och under fullmäktige använder vi oss av ett digitalt mötessystem, Easymeet. Det innebär att alla handlingar till fullmäktige är digitala och du når dessa via en personlig inloggning som du får i samband med den formella kallelsen i vecka 15. Under fullmäktige får du kvittera ut en läsplatta där du har tillgång till alla handlingarna. Det är också via mötessystemet/Ipaden som yrkanden och omröstningar sker och där som du håller koll på dagordning och kommande talare.

Har du tappat bort ditt lösenord, hör av dig omgående till fullmaktige@jusek.se

I samband med ankomstregistrering, i Juseks reception på plan 1 tisdagen den 14 maj, checkar du ut en läsplatta som du använder under arbetet i plenum och på påverkanstorgen.

Du använder samma inloggningsuppgifter som du fått skickat till dig i tidigare mejl för att logga in i läsplattan.

Läsplattan lämnas in i Juseks reception efter att påverkanstorgen avslutas tisdag 14 maj klockan 18.15. 

På onsdag 15 maj kan du checka ut läsplattan på nytt i Juseks reception, plan 1 från klockan 07.30.

Påverkanstorg
Under fullmäktige kommer vi att använda oss av arbetsformen påverkanstorg som metod att föra diskussionen kring de förslag som lagts innan beslut tas i plenum.

Påverkanstorg är en öppen mötesform där diskussioner sker parallellt och samtliga fullmäktigeledamöter, representanter för professionsföreningarna och förbundsstyrelsens ledamöter kan delta i samtliga påverkanstorgs beredning av propositioner, motioner och andra ärenden. På torgen diskuteras och lämnas förslag till hur fullmäktige ska besluta i olika frågor.

På varje påverkanstorg finns torgfunktionärer som kommer hjälpa dig som fullmäktigeledamot med att skapa förutsättningar för en bra dialog och i formaliafrågor när du ska författa yrkanden. På påverkanstorget finns även förbundsstyrelsen representerad. Diskussionsledaren på påverkanstorget respektive ordförande i dechargeutskottet är föredragande inför fullmäktige.

Torgens ställningstagande förs in i mötessystemet och blir en del av det slutliga protokollet från fullmäktige. Den som lagt ett yrkande på ett torg eller i utskottet som inte blivit huvudförslag kan lyfta det till behandling i plenum via mötessystemet.

Lathund för påverkanstorg, pdf

Se en film om hur vi använder oss av påverkanstorg på fullmäktige 2019

Arbetsordning
Finns i det digitala mötessystemet, Easymeet.

Mötesregler
Finns i det digitala mötessystemet, Easymeet.

Fullmäktige webbsänds/fotografering
Inledningen och delar av fullmäktige kommer att webbsändas. och det kommer att tas en del bilder.  Information om publicering av bilder, filmer och ljud på internet under fullmäktige

Garderob/Bagage/Omklädningsrum

Omklädningsrum
För dig som inte övernattar på Clarion Sign mellan 14-15 maj och deltar på fullmäktigemiddagen finns omklädningsrum där du kan byta om inför middagen.
Damer: Plan 4, rumsnummer: 434
Herrar: Plan 5, rumsnummer: 534

Bagagerum och garderob
Det finns ett bagagerum på entréplan.
Det finns också möjlighet att hänga av sig ytterkläder inne i plenisalen.

.In- och utcheckning och registrering

Incheckning sker i Clarions reception på entréplan, måndag från klockan 16.00.

Checkar du på in på tisdag, sker incheckning från 16.00 på plan 1, samma våningsplan som plenisalen. Utcheckning sker senast klockan 12.00 onsdag 15 maj i Clarions reception på entréplan.
R
egistrering sker i Juseks reception, en trappa upp utanför plenisalen.


Det pågår andra konferenser på Clarion Sign i samband med Juseks fullmäktige, därför är det viktigt att du bär din namnbricka som du får i samband med ankomstregistrering synligt under båda fullmäktigedagarna.

 

Frukost och Middag

Frukost serveras mellan klockan 06.30-09.30 i matsalen, entréplan.

En trerätters middag serveras. Klädsel. Udda kavaj. Möjlighet till utrymme för ombyte finns.

Måndag 13 maj – sektionsförberedande möten

Samtliga sektioner håller förberedande möten under måndag 13 maj på Juseks kansli.
Klockan 18.00 serveras lättare middagsbuffé och förbundsstyrelsen finns på plats och minglar.

Har du frågor kring 13 maj, kontakta din sektionsordförande och tjänsteman.

 

Viktiga telefonnummer

Projektledare, Ida Inga – 070-665 29 48

Projektadministratör, Maria Bergvall – 070-665 29 16

Fullmäktigereception, Therese Miettinen – 070-450 31 99