Förslag till uppdrag i Det Nya Förbundet

Förslag ska lämnas senast den 15 oktober och ska innehålla en fyllig presentation av den person som föreslås och utförlig motivering till varför denne är lämplig för det aktuella uppdraget.

Fält märkta med * är tvingande och måste fyllas i

Nomineringen har avslutats