Nytt förbund, nya styrelser

Den 1 januari 2020 ser ett nytt förbund dagens ljus, om de två nuvarande förbundens medlemmar säger ja vid respektive fullmäktigemöten i november. Syftet med det nya förbundet är att skapa bästa medlemsnytta och bli en starkare röst på arbetsmarknaden. Genom att bilda ett nytt förbund samlas över 130 000 medlemmar i både privat och offentlig sektor och blir Sveriges åttonde största fackliga förbund.

Det nya förbundet behöver en förbundsstyrelse samt sektionsstyrelser inom privat, kommunal och statlig sektor. Även en styrelse till studentsektionen behöver utses. Förtroendevalda revisorer och revisorssuppleanter behöver också det nya förbundet.

Valen förbereds av en valberedning som består av ledamöterna i Juseks och Civilekonomernas valberedningar. Valen ska göras på fullmäktigemöte den 16 december 2019.

Förslag ska ha kommit insenast den 15 oktober. (OBS datum är passerat)