Din åsikt är viktig - Skriv en motion

En motion till Juseks fullmäktige kan skrivas av en enskild medlem, en grupp medlemmar eller av en sektion.

Sista dagen att lämna in motioner är passerad

Det har kommit in 24 motioner till fullmäktige. Motioner behandlar många olika frågor och har skrivits av såväl sektioner, professionsföreningar som enskilda medlemmar.

Läs inkomna motioner>> 

En motion, det vill säga ett förslag, kan vara ett bra sätt att få Jusek att driva en facklig eller samhällspolitisk fråga eller göra någon förändring i organisationen. Om Juseks fullmäktige bifaller, det vill säga säger ja till motionen blir det förbundsstyrelsens uppgift att se till att beslutet tas om hand och blir genomfört. Förbundsstyrelsen redovisar sedan hur man arbetat med frågan på nästkommande fullmäktige.

Alla medlemmar kan lämna förslag

Alla medlemmar kan skicka in motioner. Du behöver alltså inte vara förtroendevald eller delta i några särskilda möten för att tala om hur du vill att Jusek ska vara eller agera i framtiden.

Viktigt att tänka på när du skriver en motion

 • Motionen bör ha en rubrik som är lätt att förstå
 • Den bör innehålla en förklarande text och ska avslutas med ett tydligt yrkande, det vill säga vad du vill att förbundet ska göra, i form av en eller flera att-satser
 • Endast Juseks medlemmar kan skicka in motioner


Om du vill kan du använda vår mall för att vara säker på att allt som behövs kommer med.

Skicka in din motion

Motioner till fullmäktige 2019 ska vara Jusek tillhanda senast den 31 januari 2019. Motionerna skickas till Jusek, att Maria Bergvall, Box 5167, 102 44 Stockholm. Eller scannas och skickas per e-post till fullmaktige@jusek.se.

Alla motioner måste ha en underskrift. Är ni flera som står bakom motionen så räcker det med en namnunderskrift.

Checklista när du skriver en motion

 • Tydlig rubrik
 • Uppgift vem eller vilka som står bakom motionen
 • Beskrivande text om vad du/ni vill att fullmäktige ska besluta om
 • Motivering med argument för förslaget
 • Yrkande (vad du/ni vill att fullmäktige ska besluta) i form av tydliga att-satser
 • Namn och underskrift
 • Din mejladress
 • Scanna och mejla motionen till fullmaktige@jusek.se eller skicka den med post till Jusek, Maria Bergvall, Box 5167, 102 44 Stockholm. Den ska skickas – eller lämnas – i så god tid att den är framme senast den 31 januari. Är du sent ute bör du mejla den.