Fullmäktige 2019

Den 14 - 15 maj 2019 är det dags att samla fullmäktige som är Juseks högsta beslutande organ.

100 ombud träffas för att dra ut riktlinjerna för nästkommande tre år.

Som medlem kan självklart vara med och förslå vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen och vilka frågor som förbundet ska driva.

Mer information om fullmäktige publiceras löpande på den här sidan fram till fullmäktige den 14-15 maj 2019.

Läs mer om att skriva en motion

En motion, det vill säga ett förslag, kan vara ett bra sätt att få Jusek att driva en facklig eller samhällspolitisk fråga.

Alla medlemmar kan skicka in motioner. Du behöver alltså inte vara förtroendevald eller delta i några särskilda möten för att tala om hur du vill att Jusek ska vara eller agera i framtiden.

Checklista när du skriver en motion

- Tydlig rubrik

- Uppgift vem eller vilka som står bakom motionen

- Beskrivande text om vad du/ni vill att fullmäktige ska besluta om

- Motivering med argument för förslaget

- Yrkande (vad du/ni vill att fullmäktige ska besluta) i form av tydliga att-satser

- Namn och underskrift

- Din mejladress

- Scanna och mejla motionen till fullmaktige@jusek.se eller skicka den med post till Jusek, Maria Bergvall, Box 5167, 102 44 Stockholm. Den ska skickas – eller lämnas – i så god tid att den är framme senast den 31 januari.

Valberedningens arbete

Valberedningen har till uppgift att lämna ett förslag till förbundsstyrelse som blir ett fungerande och brett sammansatt arbetslag, som speglar medlemsstrukturen i förbundet. Hänsyn ska också tas till behoven av såväl kontinuitet som av förnyelse i styrelsen.
Läs mer om valberedningens arbete