Fullmäktige 2019

Den 11 november är det dags för extra fullmäktige. Då ska de 100 ombuden träffas för att bekräfta det inriktningsbeslut som fattades på fullmäktige 14-15 maj om att bilda ett nytt förbund tillsammans med Civilekonomerna från 1 januari 2020. Fullmäktige kommer bland annat ta ställning till proposition om stadgar, inriktningsdokument för identitet, politik och riktning samt proposition om medlemsavgifter för det nya förbundet. Om fullmäktige så beslutar kommer det även att kallas till ett konstituerande gemensamt fullmäktige den 16 december.

Kallelse skickas till fullmäktigedelegater och suppleanter den 11 oktober.

Handlingar med mera 11 november

Här hittar du handlingar och praktisk information för Juseks extra fullmäktige den 11 november 2019
Handlingar med mera

Var med och påverka vårt nya förbund

Den 1 januari 2020 ser ett nytt förbund dagens ljus, om de två nuvarande förbundens medlemmar säger ja vid respektive fullmäktigemöten i november.

Det nya förbundet behöver en förbundsstyrelse samt sektionsstyrelser inom privat, kommunal och statlig sektor. Även en styrelse till studentsektionen ska utses.

Känner du dig manad att kandidera till någon av dessa styrelser? Eller känner du någon som skulle vara en lämplig kandidat?

Fullmäktige 2019

Fullmäktige maj 2019 beslutade

Jusek vill bilda ett nytt förbund tillsammans med Civilekonomerna

Juseks fullmäktige har beslutat att verka för att tillsammans med Civilekonomerna bilda en ett nytt förbund som ska organisera de båda förbundens medlemsgrupper.