Avtalsrörelsen

Avtalsrörelser pågår praktiskt taget ständigt – året runt. Här ser du vad som händer inom ditt avtalsområde.

Har du frågor kan du även kontakta våra ombudsmän

Idag finns inga nyheter om pågående avtalsrörelser. Här kommer nyheter från de olika sektorerna att listas upp vartefter de kommer.