Jusek är nu Akavia

Vi är fackförbundet för dig som är jurist, ekonom, IT-akademiker, personalvetare, kommunikatör och samhällsvetare.

Ett fackförbund är en organisation där anställda inom ett eller flera yrken går ihop för att för att arbeta för sina rättigheter på arbetet. Juseks uppdrag är därför att driva frågor som är viktiga för medlemmarna i deras yrkeslivet. Vi tecknar kollektivavtal med arbetsgivaren kring villkor på jobbet, det kan till exempel handla om lön, arbetsmiljö, pension, semester.

En annan uppgift är att stödja våra dig som är medlem vid eventuella tvister med arbetsgivaren, ge råd inför löneförhandlingen eller granska villkoren i ett anställningsavtal med mera.

Genom vår opinionsbildning lyfter vi fram våra medlemmarnas värde för samhällsutvecklingen och driver frågor som är angelägna för dig som är medlem. Ett sådant område är karriär på lika villkor, det vill säga att oavsett kön eller härkomst ska alla akademiker ha samma chans att utvecklas i arbetslivet.

Här hittar du information om hur vi jobbar för dig. Dessutom kan du läsa om våra professionsföreningar, som arbetar för att utveckla och förbättra just ditt yrke. Välkommen!

Magnus Hedberg VD:”För mig har det alltid varit viktigt att ta ställning”

Att utveckla egna åsikter och driva dem. Men samtidigt vet jag att det är enklare att åstadkomma förändringar tillsammans med andra. De många medlemskorten i plånboken sträcker sig därför från Djurens rätt till Djurgårdens IF.

Juseks ekonomi

Här kan du ladda ner vår årsredovisning för 2018–2019.

Juseks kansli

Jusek finns på tre platser: i Stockholm med ett centralt kansli samt i Göteborg och Malmö med varsitt regionkontor.

Juseks ledningsgrupp

Samtliga i Juseks ledningsgrupp nås via Juseks växel, 08-665 29 00.

Jobba på Jusek

Vill du jobba på Jusek. Här kan du läsa mer om oss
Jobba på Jusek

Våra professionsföreningar

Vi vill bidra till utvecklingen av våra medlemmars professionsfrågor. Därför har vi professionsföreningar, där du kan engagera dig i frågor som rör just ditt yrke. Då får du chansen att bidra med din kompetens, dina idéer och inspiration.

Avtalsrörelsen

Avtalsrörelser pågår praktiskt taget ständigt – året runt. Här ser du vad som händer inom ditt avtalsområde.
Nyheter om avtalsrörelsen