Om Jusek

Vi är fackförbundet för jurister, ekonomer, IT-akademiker, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Här hittar du information om hur vi jobbar för dig. Dessutom kan du läsa om våra professionsföreningar, som arbetar för att utveckla och förbättra just ditt yrke. Välkommen!

Magnus Hedberg VD:”För mig har det alltid varit viktigt att ta ställning”

Att utveckla egna åsikter och driva dem. Men samtidigt vet jag att det är enklare att åstadkomma förändringar tillsammans med andra. De många medlemskorten i plånboken sträcker sig därför från Djurens rätt till Djurgårdens IF.

Juseks ekonomi

Här kan du ladda ner vår årsredovisning för 2017–2018.

Juseks stadgar

Här hittar du de stadgar som ligger till grund för vårt arbete.

Juseks kansli

Jusek finns på tre platser: i Stockholm med ett centralt kansli samt i Göteborg och Malmö med varsitt regionkontor.

Juseks ledningsgrupp

Samtliga i Juseks ledningsgrupp nås via Juseks växel, 08-665 29 00.

Jobba på Jusek

Vill du jobba på Jusek. Här kan du läsa mer om oss
Jobba på Jusek

Våra professionsföreningar

Vi vill bidra till utvecklingen av våra medlemmars professionsfrågor. Därför har vi professionsföreningar, där du kan engagera dig i frågor som rör just ditt yrke. Då får du chansen att bidra med din kompetens, dina idéer och inspiration.

Fullmäktige och förbundsråd

Fullmäktige är vårt högsta beslutande organ. Fullmäktigeledamöterna utses av sektionerna, och det är fullmäktige som i sin tur väljer förbundsstyrelse.

Fullmäktige håller ordinarie möte vart tredje år. Nästa fullmäktige är våren 2019.

Förbundsråd äger rum en gång om året de år som det inte är fullmäktige. Det består av samtliga ledamöter i sektionsstyrelserna, två representanter från varje professionsförening samt vår ordförande. Även förbundsstyrelsen samt ett antal personer från kansliet är med på förbundsrådet. Det är främst till för information och dialog, men förrättar även vid behov fyllnadsval till förbundsstyrelsen

Avtalsrörelsen

Avtalsrörelser pågår praktiskt taget ständigt – året runt. Här ser du vad som händer inom ditt avtalsområde.
Nyheter om avtalsrörelsen