De tar fram nya förbundets grafiska profil

Hur ska det nya förbundet se ut? Vilken logotyp, grafisk form och färg ska få förbundet att synas? Det arbetar Dennis Friberg och Lukas Nässil på designbyrån Figur med att ta fram. Målet: att skapa ett koncept som håller länge.

Det nya förbundets varumärke växer fram i full fart och snart beslutas det vad förbundet ska heta. När namnet för nya förbundet är bestämt kommer designbyrån Figur att ta fram förbundets nya grafiska profil, alltså hur vi ska se ut.

Dennis Friberg, projektledare och strateg och Lukas Nässil, grafisk formgivare, ska ta fram förslag på det nya förbundets logotyp, vilken eller vilka färger den ska ha och hur den grafiska identiteten kommer att se ut. Kort sagt jobbar de med det mesta som har med det nya förbundets form och utseende att göra.

 Foto: Angelica Lönnberg Gavazzeni
– Ofta är det bra att utgå från namnet när det är dags att sätta formen på logotypen. Namnet sätter en känsla för konceptet i stort. Därför är det bäst att vänta tills det är klart, säger Dennis Friberg.

Utgår från NeedScope

Dennis Friberg och Lukas Nässil har suttit med i möten om varumärkesstrategin och där plockat upp nyckelord som beskriver nya förbundet och utgår också från Kantar Sifos NeedScope-undersökning.

– Eftersom NeedScope-undersökningen beskriver vilken personlighet som ska uttryckas i nya förbundets identitet är det skönt att kunna luta sig mot den under processen för att kunna ta rationella beslut, säger Lukas Nässil, och fortsätter:

– Vi förespråkar enkelhet. Ofta ligger det stora mängder av undersökningar och analyser bakom arbetet, som vi sedan trattar ner till något enkelt och tydligt.

Den kreativa duon hjälper det nya förbundet att ta fram nya logotyper, färger, typsnitt, illustrationer, bildspråk, pictogram och animationsmanér så att varumärkesidentiteten ska hänga ihop i alla led.

– Vi tar också fram en grafisk manual och kommer att ge förslag på hur identiteten kan se ut på hemsidor, i reklam och andra applikationer, säger Lukas Nässil.

Tar fram två förslag

Målet är att ta fram ett koncept som håller i många år framöver. Dennis Friberg berättar att de planerar att ta fram två olika spår för den nya identiteten. Därefter kommer arbetsgruppen, som består av representanter från både Civilekonomerna och Jusek, att bestämma sig för ett spår som duon kommer att utveckla.

– Båda koncepten utgår från varumärkesstrategin och tolkar resultatet av NeedScope-undersökningen. Men ett koncept kan till exempel vara lite mer strikt och ett vara mer åt det mer lekfulla hållet, säger Dennis Friberg.

– Fackförbund är en viktig del av samhället och ett viktigt instrument för att hjälpa anställda i jobbet. Eftersom det nya förbundet ska attrahera många människor kan de kanske vara hjälpta av en enkel symbol i loggan som talar ett universellt språk, säger Lukas Nässil, och fortsätter: – Samtidigt är det ett nytt namn som ska arbetas in och då kan det vara en fördel att fokusera på att skapa en ovanlig ordbild där namnet står i centrum. Det är utforskningar som vi kommer att göra under processens gång.

Hur viktig är logotypen och den grafiska identiteten för ett företag i dag?

– Vi befinner oss i ett ständigt brus och matas dagligen av intryck. En identitet som är lätt att förstå och lätt att ta till sig kan vara avgörande om du ska nå fram i vissa kanaler. Det kan göra att du får uppmärksamhet, men det kommer alltid vara din produkt som avgör, säger Lukas Nässil.

– I vår mening är design, som Lukas säger, ett perfekt verktyg för att skapa intresse. Det grafiska uttrycket kan ibland vara direkt avgörande om du står och väger mellan två alternativ, som till exempel två fackförbund, säger Dennis Friberg.