Samtalsstöd

När du tecknar personförsäkringar i Skandia genom oss får du tillgång till ett nätverk av bland annat terapeuter, jurister och hälsopedagoger. Du kan vända dig till dem med frågor i de flesta livssituationer.

Vad kan jag få hjälp med?

Experterna kan ge dig råd och stöd i frågor om bland annat stress, parrelationsproblem eller missbruk. Du kan även få juridiskt stöd i samband med exempelvis skilsmässa eller dödsfall. Experterna kan även svara på frågor om du har ekonomiska skulder eller ge dig proaktivt hälsostöd, till exempel kring fysisk aktivitet eller kostrådgivning. Du kan ringa samtalsstödet oavsett om du har konkreta frågor eller om du bara har mer diffusa funderingar.

Hur gör jag för att få hjälp?

Nu når samtalsstödet via telefon, 0771-65 50 50. Samtalsstödet är tillgängligt helgfria vardagar klockan 08.15-16.00. Om du känner att du behöver fler samtal efter det första kan du komma överens om det med experten. Då sker ett eller två uppföljningssamtal. Samtalen kostar aldrig någonting utöver eventuell samtalstaxa och omfattas alltid av tystnadsplikt.

Vem kan använda tjänsten?

Du behöver ha tecknat en eller flera av Skandias personförsäkringar genom oss för att kunna använda tjänsten. Dessa är idag livförsäkring, familjeolycksfallsförsäkring, privatvårdsförsäkring, sjukförsäkring och trygghetskapital. Även din medförsäkrade make, maka, registrerade partner eller sambo kan använda tjänsten.

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om samtalsstödet.

Du hittar även all information i Skandias app.