Rättsskyddsersättning

För dig som riskerar att bli åtalad för tjänstefel eller brott mot tystnadsplikten finns vår rättsskyddsersättning. Den omfattar dig som jobbar med myndighetsutövning i någon form, både inom offentlig och privat sektor.

Rättsskyddsersättning vid tjänstefelsansvar

Rättsskyddsersättningen är till för att hjälpa medlemmar som blir kallade till förhör och eventuellt åtalade för tjänstefel. Den omfattar alla yrkesverksamma medlemmar och innebör att förbundet täcker skäliga advokat- och rättegångskostnader från och med den dag man blir kallad till förhör om tjänstefel. Alla som arbetar med myndighetsutövning i någon form, både som offentlig- och som privatanställd, kan ansöka om rättskyddsersättning. 

Ansökan om ersättning

Medlem som önskar erhålla rättsskyddsersättning ska ansöka om detta genom att fylla i nedan ansökningsblankett tillsammans med handlingar av vilka framgår rubricering av brottsmisstanke samt vid vilken tidpunkt den påstått brottsliga gärningen eller underlåtenheten ägt rum. 

Ansökan om rättsskyddsersättning.
Ansökan om utbetalning av rättskyddsersättning.
Villkor rättsskyddsersättning