Projektledarutbildning från Cornerstone

Jusek i samarbete med utbildningsföretaget Cornerstone erbjuder projektledarutbildningar till rabatterat pris. På samtliga utbildningar erbjuder vi medlemmar i Jusek 25% rabatt på ordinarie pris.

OBS! Detta kan inte kombineras med övriga rabatter och avtal. För att boka anger du rabattkoden ”Jusek-medlem” i övrigtrutan eller uppger rabattkoden i telefon när du bokar hos Cornerstone.

 

A710 – Instegskurs: Projektledning i IT-projekt

Som projektledare är din uppgift att skapa förutsättningar för att projektet skall slutföras med rätt kvalitet, inom givna tids- och kostnadsramar. Den här kursen ger dig baskunskaper och färdigheter att driva projekt, från start till mål.

Du får metoder och verktyg som ger stöd för lyckade projekt och lär dig hur du undviker vanliga fallgropar. Kursinnehållet är kvalitetssäkrat genom IPMA-registrering. Läromedlet består av en bok och ett övningshäfte. Med dig från utbildningen får du mallar för t.ex.projektplan och tidsplan. Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet.

Aktuella datum:
Stockholm: 2/9, 19/10, 9/11, 16/2
Malmö: 4/11, 16/12
Göteborg: 7/10, 2/12

Läs mer och anmäl dig 

 

A711 – Påbyggnadskurs: Ledarskap i IT-projekt

De som har arbetat en tid som projektledare tycker ofta att det rena planeringshantverket och den systematiska uppföljningen är lättare att lära sig än god ledning av dem som arbetar i projektet. Kursen tar upp verktyg för självinsikt om rollen som ledare och som stödjer din personliga utveckling. Bland annat ser vi närmare på krävande områden som konfliktlösning och effektiv feedback.

För att lyckas som projektledare är det viktigt att inse hur viktigt det är med god förståelse av sig själv och samspelet med andra. Kursen genomförs med en väl avvägd blandning av teori, dialoger och praktisk träning. Läromedlet består av en bok och ett övningshäfte. Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet.

Aktuella datum:
Stockholm: 23/9, 30/11

Läs mer och anmäl dig

 

A733 – Praktiskt Förhandlingsteknik

Att förhandla är en del av många yrkesroller. Du ska till exempel kunna driva dina frågor utan att skada relationer och hitta konstruktiva lösningar på låsta situationer. Den här kursen ger dig verktyg för att nå bra resultat i förhandlingar för vardagliga situationer. Det kan vara att förhandla om resurser i projekt, om villkor med en leverantör eller rentav om lön med din chef.

Kursen hjälper dig att bli en effektiv förhandlare genom att finna din egen förhandlingsstil och träna på att få ut maximal nytta av den. Läromedlet består av en bok och ett övningshäfte. Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet.

Aktuella datum:
Stockholm: 12/10, 10/12

Läs mer och anmäl dig

 

A734 – Praktiskt Förändringsledning

Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar. För en del är det en glädje och för andra en börda. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna motstånd som kan försvåra eller till och med förhindra nödvändiga förändringar.

Kursen ger dig verktyg och metoder och praktisk träning på att tillämpa dem. Läromedlet består av en bok och ett övningshäfte. Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet.

Aktuella datum
Stockholm: 14/10

Läs mer och anmäl dig

 

A735 – Grundläggande ekonomi för ledare

Kursen riktar sig till dig som arbetar som ledare eller chef och som vill förstärka dina grundläggande kunskaper inom ekonomi. 

Vilka rapporter behöver jag för att kunna fullgöra mitt budgetansvar? Vad är bra nyckeltal för styrning och uppföljning? Hur ser en effektiv budget ut? Hur ska ett bra ekonomiskt beslutsunderlag se ut gällande investeringar? Vad kan jag kräva av ekonomi- och controllerfunktionen? Läromedlet består av en bok och ett övningshäfte. Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet.

Aktuella datum
Stockholm: 17/9, 5/11

Läs mer och anmäl dig

 

A736 – Agilt ledarskap med Lean

I en föränderlig värld ställs nya krav på chefer och ledare. När förändring och nya förutsättningar tidigare varit tillfälliga utmaningar, är behovet av en adaptiv och smidig organisation idag en del av vardagen. 

Agilt ledarskap med Lean tar inte bara hänsyn till heterogena grupper i en föränderlig värld, det välkomnar det. Genom att ha fullt integrerade komponenter för lärande organisationer, performance management och change management, blir det ibland omöjliga ledarskapet möjligt.

Aktuella datum
Stockholm: 1/10, 30/11

Läs mer och anmäl dig