Olycksförsäkring för egenföretagare

Detta är en kollektiv olycksfallsförsäkring som ingår för dig som egenföretagarmedlem och den gäller både under arbetstid och färd.

Nytt försäkringsbesked för 2019. Läs mer här.

Försäkringen gäller även utomlands om medlemmen är på tjänsteresa. Försäkringen är ingen reseförsäkring. Vid så kallad ekonomisk/medicinsk invaliditet kan upp till 200 000 kronor utgå i ersättning.

Försäkringen gäller från 1% till 100 % medicinsk invaliditet. Ekonomisk invaliditet gäller från 50 % upp till 100%.

Den är fristående och har därför ingen begränsning. Försäkringen gäller från och med 1 januari 2014 och gäller fram till och med den månad man fyller 65 år.

Kontakt

Kundsupport Trygg Hansa 0771-111 690. Uppge att du är medlem i Jusek.

Villkor gruppforsäkring allvarlig sjukdom »