Mentorskapsprogram

Mentorskap är både ett givande och ett tagande. Som mentor kan du hjälpa någon som precis kommit in på arbetsmarknaden och som adept har du ett bollplank och ett stöd att ställa de frågor till som dyker upp i arbetslivet. Jusek har flera olika mentorskapsprogram som kan hjälpa dig i din utveckling.

Varför en mentor?

Det finns många olika skäl till att vilja ha, eller vara, mentor. Kanske är du ny i arbetslivet och vill få bättre förståelse av din bransch. Som student kan mentorsprogrammet vara en bra ingång till ett framtida yrke. För dig som är nyinflyttad i Sverige ger mentorn dig en bild av svenskt arbetsliv. Eller så är du ny som chef eller egenföretagare och vilja bolla med en person med erfarenhet.

För dig som blir mentor kan det vara en chans att ge tillbaka och hjälpa dem som inte kommit lika långt i karriären. Som mentor kan du på olika sätt medverka till adeptens utveckling genom att agera bollplank, ge råd och dela med dig av dina egna erfarenheter.

Du som är adept bestämmer agenda, mål och fokus och föreslår ämnen att samtala om på era träffar. Som adept är du också medveten om att du själv ansvarar för hur mycket du får ut av mentorsprogrammet och det är inte mentorns roll att skaffa dig ett arbete om du är på jakt efter ett jobb.

Mentorsprogram för studenter

På flera lärosäten runt om i landet har Jusek mentorskapsprogram för studenter. Projekten drivs av studentmedlemmar i Jusek som studerar på orten. En student, en så kallad adept, paras ihop med en yrkesarbetande mentor. Adepten och mentorn träffas cirka tio gånger under ett år för att lära av varandra. Under mötena utbyter mentorn och adepten tankar, erfarenheter och idéer och knyter värdefulla kontakter inför framtiden.

FÖR TILLFÄLLET ÄR DENNA TJÄNST EJ TILLGÄNGLIG PÅ GRUND AV UTVÄRDERING- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE. DETTA FÖR ATT GÖRA MENTORSKAPET ÄNNU BÄTTRE FÖR DIG SOM MEDLEM.

 

Mentorskapsprogram för yrkesverksamma

I Juseks mentorsprogram får adepterna ett stöd i karriären. Adepten väljer själv ut sin mentor och mentorsparet startar sitt individuella program när som helst på året.  Mentorerna agerar bollplank, ger råd och delar med sig av egna erfarenheter.

FÖR TILLFÄLLET ÄR DENNA TJÄNST EJ TILLGÄNGLIG PÅ GRUND AV UTVÄRDERING- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE. DETTA FÖR ATT GÖRA MENTORSKAPET ÄNNU BÄTTRE FÖR DIG SOM MEDLEM.

 

Mentorskapsprogram för invandrade akademiker

Juseks mentorprogram för invandrade akademiker har funnits sedan 2010. Adepterna är ekonomer, jurister, samhällsvetare, personalvetare, systemvetare och kommunikatörer med utländsk bakgrund och utbildning. Gemensamt har de att de är relativt nya i Sverige och lär sig svenska.

Varje mentorpar deltar i programmet under sju månader och får utbildning i mentorskap, interkulturell kompetens och kontinuerlig guidning av Jusek för att lyckas i mentorskapet. Intag till nya program sker kontinuerligt, vi startar nya omgångar varje höst och vår.

FÖR TILLFÄLLET ÄR DENNA TJÄNST EJ TILLGÄNGLIG PÅ GRUND AV UTVÄRDERING- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE. DETTA FÖR ATT GÖRA MENTORSKAPET ÄNNU BÄTTRE FÖR DIG SOM MEDLEM.