Karriärrådgivning

Som medlem i Jusek kan du ta hjälp av Go Mondays karriärexperter när du behöver råd om vart du är på väg och vad ditt nästa steg kan vara. En karriärexpert ger råd, svarar på frågor och kan utmana dig att tänka i nya banor och prova nya angreppssätt.