Inkomstförsäkring

Som medlem i Akademikernas a-kassa omfattas du av vår inkomstförsäkring. Den kan ge dig högre arbetslöshetsersättning ifall du skulle förlora jobbet.

Ingår i avgiften för yrkesverksamma

För yrkesverksamma medlemmar i Jusek ingår en inkomstförsäkring i medlemsavgiften. Ersättningstaket för a-kassa är begränsat. Därför erbjuder vi dig som medlem i Jusek en inkomstförsäkring som kan ge dig upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 80 000 kr/månad brutto i sammanlagt 120 ersättningsdagar om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. För att få ersättning från inkomstförsäkringen krävs medlemskap i Akademikernas a-kassa. 

Räkna ut vad just du får ➜

Tilläggsförsäkring +TID

Som medlem i Akademikernas a-kassa kan du även välja att teckna en tilläggsförsäkring. Den ger dig ersättning under längre tid om du skulle bli arbetslös. När du tecknar tilläggsförsäkringen får du ersättning motsvarande upp till 80 procent av din lön upp till 80 000 kronor dag 121-200 som arbetslös och upp till 70 procent dag 201-300.

Teckna tilläggsförsäkringen +TID ➜ 

Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassan

För att du ska kunna få ersättning grundad på din lön måste du ha varit medlem i Akademikernas a-kassa i minst 12 månader innan du blir arbetslös. Om du har varit medlem i någon annan a-kassa har du rätt att tillgodoräkna dig den tiden, förutsatt att medlemskapet ligger i direkt anslutning till ditt inträde i Akademikernas a-kassa. Har du varit medlem kortare tid än 12 månader kan du få ett lägre belopp grundat på din arbetstid.

Läs villkoren innan

Villkor för inkomstförsäkringen ➜