Som medlem i Akavia och Akademikernas a-kassa omfattas du av vår inkomstförsäkring. Detta gäller dig oavsett om du tidigare var medlem i Civilekonomerna eller Jusek. Försäkringen kan ge dig högre arbetslöshetsersättning ifall du skulle förlora jobbet. Du har också möjlighet att komplettera inkomstförsäkringen med våra tilläggsförsäkringar, den ena ger dig ersättning under en längre period, den andra ger dig ersättning för högre inkomstbortfall.

Ingår i avgiften för yrkesverksamma

För yrkesverksamma medlemmar i Akavia ingår en inkomstförsäkring i medlemsavgiften. Ersättningstaket för a-kassa är begränsat. Därför erbjuder vi dig som medlem i Jusek en inkomstförsäkring som kan ge dig upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 80 000 kr/månad brutto i sammanlagt 120 ersättningsdagar om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. För att få ersättning från inkomstförsäkringen krävs medlemskap i Akademikernas a-kassa och  att du varit medlem i Jusek i 12 månader. 

Räkna ut vad just du får ➜

Tilläggsförsäkring +TID

Som medlem i Akademikernas a-kassa kan du även välja att teckna en tilläggsförsäkring. Den ger dig ersättning under längre tid om du skulle bli arbetslös. När du tecknar tilläggsförsäkringen får du ersättning motsvarande upp till 80 procent av din lön upp till 80 000 kronor dag 121-200 som arbetslös och upp till 70 procent dag 201-300.

Teckna tilläggsförsäkringen +TID ➜ 

Nyhet: Tilläggsförsäkring + LÖN

Du som har en inkomst som är högre än 80 000 kronor per månad kan välja att teckna en tilläggsförsäkring som försäkrar din inkomst upp till 140 000 kronor per månad. Du väljer själv vilken inkomst du vill försäkra. Kan tecknas till och med det kalenderår du fyller 60 år.

Teckna tilläggsförsäkringen + LÖN➜ 

Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassan

För att du ska kunna få ersättning grundad på din lön måste du ha varit medlem i Akademikernas a-kassa i minst 12 månader innan du blir arbetslös. Om du har varit medlem i någon annan a-kassa har du rätt att tillgodoräkna dig den tiden, förutsatt att medlemskapet ligger i direkt anslutning till ditt inträde i Akademikernas a-kassa. Har du varit medlem kortare tid än 12 månader kan du få ett lägre belopp grundat på din arbetstid.

Läs villkoren innan

Villkor för inkomstförsäkringen ➜