Gruppförsäkringar eller personförsäkringar

Om något oförutsett skulle hända ger samhället ett grundläggande försäkringsskydd. Du som har gruppförsäkring kan enkelt komplettera det skyddet till en låg kostnad. Du har säkert försäkrat ditt hem och dina saker. Men hur klarar sig du eller din familj ekonomiskt om du drabbas av sjukdom, olycksfall eller ett dödsfall? Gruppförsäkringar kan skydda dig och din familj ekonomiskt om det oväntade skulle hända.

Olycksfallsförsäkring

Skulle du drabbas av olycksfall kan det bli dyrt med till exempel vårdkostnader och resor. Får du bestående men kan det bli svårt att leva ett normalt liv. En olyckfallsförsäkring ger dig en ekonomisk grundtrygghet ifall olyckan är framme.

Mer information och blanketter på skandia.se/gruppforsakring.

Livförsäkring

En livförsäkring ger de anhöriga bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert som till exempel kan användas för att lösa lån på en bostad, så att familjen kan bo kvar.

Mer information och blanketter på skandia.se/gruppforsakring.
Nytt förmånstagarförordnande från 1 april 2019.

Sjukförsäkring

En kort sjukskrivning kanske inte påverkar din ekonomi så mycket, men om det blir långvarigt kan det börja kännas i plånboken. Med sjukförsäkringen kan du kompensera delar av din inkomstförlust vid sjukskrivningar som överstiger 90 dagar.

Mer information och blanketter på skandia.se/gruppforsakring.

Privatvårdsförsäkring

Skandias privatvårdförsäkring Lifeline Access är ett utmärkt komplement till den offentliga sjukvården och gör att du inte behöver köa när du behöver specialistläkarvård eller är i behov av operation. Försäkringen ger dig en personlig service och ett personligt omhändertagande.

Mer information och blanketter på skandia.se/gruppforsakring.

Trygghetskapital

Att råka ut för en olycka eller bli så allvarligt sjuk att du får en långvarig eller livslång nedsättning av din arbetsförmåga kan ge stora hål i ekonomin. Med hjälp av trygghetskapitalet får du ett extra tillskott i form av ett engångsbelopp.

Mer information och blanketter på skandia.se/gruppforsakring.

Barnsjukförsäkring

Många av samhällets försäkringar är knutna till yrkeslivet. Den försäkring våra barn vanligen får genom skolan täcker oftast bara den tid barnen vistas i skolan. Barn är mycket aktiva och lever i en händelserik värld som ibland är riskfylld. Även om ditt barn råkar ut för olycksfall är det oftast sjukdomar som orsakar de livslånga handikappen. Barnsjukförsäkringen ger ett bra och nödvändigt skydd vid sjukdom. Enda kravet för att teckna en barnsjukförsäkring är att du som gruppmedlem har en egen olycksfallsförsäkring.

Mer information och blanketter på skandia.se/gruppforsakring.

Ansökan, anmälan och hjälp

 skandia.se/gruppforsakring får du hjälp online med dina gruppförsäkringar. Du kan till exempel ansöka om försäkringarna, anmäla en skada samt se vilka försäkringar du redan har tecknat.

Så tecknar du försäkringar hos Skandia:

  1. Besök skandia.se/gruppforsakring och logga in med BankId.
  2. Fyll i telefonnummer och e-post om du ombeds göra det.
  3. Ange avtalsnummer och kontrollkod som du hittar här (kräver inloggning).

Villkor för gruppförsäkringarna.