Affärsjuridik för egenföretagare

Du som är egenföretagare och medlem hos oss kan få rådgivning om affärsjuridik och därtill kopplad juridik i en pågående eller påtänkt verksamhet. Du kan till exempel få rådgivning vid avtalsförhandlingar och avtalsskrivning samt granskning av enklare avtal.

Vad du kan få hjälp med

Exempel på detta är rådgivning vid avtalsförhandlingar och avtalsskrivning samt granskning av enklare avtal. Andra exempel är rådgivning som gäller bolagsjuridik samt rådgivning om tvister med kompanjoner, leverantörer eller kunder. 

Vad du inte kan få hjälp med

Bokförings-, moms-, och skattefrågor ingår inte i rådgivningen. Inte heller arbetsrätt ingår i rådgivningen. Vid frågor i arbetsrätt i samband med anställning går det bra att vända sig till vår vanliga rådgivning. 

Hur det fungerar

När du fyller i och skickar in formuläret här blir du kontaktad inom två arbetsdagar av en advokat som kommer att föreslå två alternativa tidpunkter för rådgivning. Rådgivningen genomförs över telefon och får vara upp till 50 minuter lång beroende på ärendets komplexitet.