Personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen är medlemskap i ett fackförbund en känslig personuppgift. När känsliga personuppgifter behandlas hos Jusek gäller särskilda regler i dataskyddsförordningen.

Behandling av dina personuppgifter är till exempel:

  • inhämtning
  • lagring
  • hantering
  • delning och gallring.

Läs mer om hur Jusek hanterar personuppgifter nedan