Bli medlem

Bli medlem i Jusek nu så får du tillgång till all vår kunskap. Om löneförhandling och karriär. Om arbetsmiljö och hur du får mer trygghet i livet. Vi vet att du kommer gilla våra medlemsförmåner.

  • Personuppgifter (1/3)
  • Utbildning/arbete (2/3)
  • Bekräfta och skicka in (3/3)

Personuppgifter

Jag är... *

Utbildning

Har du 150 högskolepoäng (100 poäng) eller mer? *

Poängantalet inom parentes gäller om du har poäng enligt det gamla systemet före 2007

Avslutade studierna (år/månad) *

Arbete

Nuvarande sysselsättning *

Välj den medlemsgrupp som ligger närmast din utbildning och ditt yrke

Glöm ej att ansöka om utträde ur ditt nuvarande fackförbund

Hur kom du i kontakt med Jusek?

Utbildning

Inskriven (år/termin) *
Beräknar avsluta studierna (år/termin) *
Vad tillhör du för utbildningsgrupp? *
Hur kom du i kontakt med Jusek?

Personuppgifter

Personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Jag bor på annan adress
C/O
Adress
Postnummer
Ort
Mobilnummer
E-postadress

Utbildning

Akademisk utbildning
Avslutade studierna (år/månad)
Universitet
Skolans namn
Land
Inskriven (år/termin)
Beräknar avsluta studierna (år/termin)
Vad tillhör du för utbildningsgrupp?
Hur kom du i kontakt med Jusek?

Arbete

Företag / organisation
Arbetsplats
Företag / organisation
Organisationsnummer
Ort
Befattning
Är du chef?
Nuvarande sysselsättning

Om medlemskapet

Ange nuvarande fackförbund
Ange nuvarande fackförbund
Ej angivet
Är du medlem i a-kassa?
Medlemsgrupp i Jusek
Jag vill bli medlem i Jusek från och med...