Byte av förbund

Vill du byta till Jusek från ett annat fackförbund? Det är enkelt att ordna! Här hittar du information om hur du gör.

För att byta fackförbund:

  1. Fyll i Medlemsansökan Medlemsansökan
  2. Så fort vi har bekräftat ditt medlemskap kontaktar du ditt nuvarande förbund och begär utträde.

Ansök även om medlemskap i Akademikernas a-kassa om du inte redan är medlem där, så får du Juseks inkomstförsäkring.

Ansökan till Akademikernas a-kassa

Fackligt stöd under övergångstiden

Under övergångstiden – tiden mellan du ansökt om utträde ur ditt tidigare förbund och du blivit medlem i Jusek, kan du få visst stöd från Jusek. Du får aktuell facklig information, Tidningen karriär samt även få kortare rådgivning i exempelvis lönefrågor. Du får också dina inloggningsuppgifter till Juseks webbplats.

Ofta kan våra lokala företrädare företräda dig. Observera att Jusek normalt inte företräder nya medlemmar som har problem med arbetsgivaren där problemet har sitt ursprung före inträdet.

Medlem i annat Sacoförbund

Om du är medlem i annat Sacoförbund behöver du ej skicka in ansökan till AEA. Ange på Jusekansökan vilket förbund du är med i för närvarande.

Medlem i Akademikernas a-kassa

Om du är medlem i Akademikernas a-kassa anger du det på Jusekansökan och behöver inte skicka någon ny ansökan.

* Du får bekräftelsen inom en vecka. Under sommarsemestrar och vid långa helger kan handläggningstiden bli längre