Medlemskap

Bli medlem i Jusek? Några exempel på vad du får

Personuppgifter

Bli medlem direkt!

Som yrkesverksam medlem i Jusek får du bland annat:

 • Personlig rådgivning & förhandlingshjälp
  (kring lön- och anställningsavtal eller vid konflikter)
 • Förmånliga försäkringar
  (förmånliga grupp- och sakförsäkringar)
 • Karriärtjänster 
  (exempelvis LinkedIn-granskning och nätverk)
 • Inkomstförsäkring 
  (80% av din lön i 120 dagar)

Se fler medlemsförmåner

Frågor och svar om medlemskapet

Hur blir man medlem i Jusek?
När kan man få reducerad medlemsavgift?

Du har rätt till nedsatt medlemsavgift om du under minst två månader har en bruttoinkomst som understiger 18000 kronor i månaden. Som inkomst avses summan av bruttolön, ersättningar från försäkringskassa, arbetslöshetskassa, inkomstförsäkring, avgångsvederlag och trygghetsavtal. Pensionsersättning, barn- och bostadsbidrag räknas ej som inkomst. Ansökan om nedsatt avgift måste göras skriftligen.

Ansökan om nedsatt avgift »

Information om den automatiska gruppförsäkringen?

Alla nya yrkesverksamma medlemmar i Jusek som inte har fyllt 65 år, och som är fullt arbetsföra, får automatiskt ett gratis grundskydd i tre månader.

Grundskyddet består av en livförsäkring på fem prisbasbelopp samt olycksfallsförsäkring för hela familjen Med fullt arbetsför menas att man inte uppbär sjukersättning/aktivitetsersättning. Medlem som gått ur Jusek (även som studerandemedlem) och återinträder får inte någon ny förskyddsperiod, utan måste anmäla sig till försäkringen och lämna hälsodeklaration. Om du inte vill fortsätta med hela eller delar av försäkringen efter den premiefria tiden, måste du anmäla detta till Jusek. Om du inte gör en avanmälan får du ett inbetalningskort hemskickat. Vid obetald premie upphör försäkringen.

Läs mer på www.jusek.se/forsakring

Hur gör man för att byta fackförbund till Jusek?

Om du är medlem i ett annat förbund ange utträdesdatum på ansökan. Om du inte känner till det är det bra om du tar reda på det för att undvika dubbel avgift. Utträdestiden varierar normalt mellan 1-3 månader.

Du får en mottagningsbekräftelse via e-post om du uppgivit en e-postadress. Inom en vecka får du ett välkomstbrev på posten med information.

Vad har Jusek för medlemsavgift?

Inkomst avses summan av bruttolön, ersättningar från försäkringskassan, arbetslöshetskassa, inkomstförsäkring, avgångsvederlag och trygghetsavtal.
Nya medlemsavgifter från och med 1 juli 2019

Du som tjänar över
18000 kr/månad

Tjänar du mindre? Läs mer

 

Du som är
egenföretagare

inklusive trygghetspaket
och särskilda
förmåner.
Läs mer

 

Du som är
nyexaminerad

 
 
 
 

270

kr/månad

380

kr/månad

270

kr/månad

380

kr/månad

 

38

kr/månad

148

kr/månad

 

inkl. a-kassa
och inkomst-försäkring

 

inkl. a-kassa
och inkomst-försäkring

 

 

inkl. a-kassa
och inkomst-försäkring

 

Du som studerar

Max 6 år, därefter
100 kr/år

 

Du som är pensionär

 

Du som är
anställd av
utländsk
arbetsgivare

 
 
 
 

 

 

100

kr för
hela studietiden

 

264

kronor/år

 

 

 

92

kr/månad

       

 

   

Du som är advokat
med egen firma eller delägare

 

 

Du som tjänar mellan 9000 - 18000 kr/månad

 

Du som tjänar under
9000 kr/månad

 

   
   
   
   

 152

kr/månad

262

kr/månad

 

141

kr/månad 

251

kr/månad

 

92

kr/månad

202

kr/månad

 

inkl. a-kassa
och inkomst-försäkring

 

 

inkl. a-kassa
och inkomst-försäkring
 

 

inkl. a-kassa
och inkomst-försäkring
 

Akademikernas a-kassa

Akademikernas a-kassa har mer än 660 000 medlemmar. Deras huvudsakliga uppgift är att betala ut ersättning till våra arbetssökande medlemmar.

Läs mer om Akademikernas a-kassa på aea.se

Byte av avgiftsgrupp (kräver inloggning)

Om du är ordinarie medlem och har/får en inkomst under 9 000 eller 18 000 kronor/månad.
Ansök om nedsatt avgift

Utlandsanställd - Ansök om reducerad avgift

Återgång till studier Om du arbetat och gått tillbaka till studier. Ansök om nedsatt avgift 

Återgång till ordinarie avgift Meddela oss. Återgång ordinarie avgift

Kontakta Medlemsservice om du ska du byta mellan ordinarie medlemskap och:

 • Medlemskap som egenföretagare
 • Utlandsmedlem eller
 • Pensionärsmedlem.

Medlemsservice når du på 08-665 29 09 eller medlem@jusek.se

Vad krävs för att bli medlem i Jusek?

Jusek ansluter akademiker med minst 180 högskolepoäng eller 120 poäng (poängräkning före 1 juli 2007) i juridik, ekonomi, systemvetenskap, beteendevetenskap eller samhällsvetenskap.

Den som studerar med avsikt att ta examen i Juseks ämnen kan bli studerandemedlem.

Har jag rätt till nedsatt avgift som utlandsanställd?

Är du anställd utanför Sverige har du rätt till reducerad avgift eftersom Jusek har begränsad möjlighet att erbjuda din individuell facklig service i form av förhandlingshjälp eller rättshjälp. Du måste skriftligen ansökan om att bli Utlandsmedlem.

Ansökan om reducerad avgift utlandsanställd »

Vilket fackligt stöd har man under övergångstiden mellan två förbund?

Under övergångstiden, det vill säga tiden mellan det du ansökt om utträde ur ditt tidigare förbund och när du blivit medlem i Jusek, kan du få en del stöd från Jusek. Du får aktuell facklig information från Jusek, tidningen Karriär samt även kortare rådgivning i t ex lönefrågor.

Du får också din inloggningskod till jusek.se. Ofta kan våra lokala företrädare hjälpa dig.

Observera att Jusek normalt inte företräder nya medlemmar i tvister med arbetsgivaren som har sitt ursprung före inträdet.

Medlemskap

Medlemsförmåner

Du som är medlem hos oss får tillgång till en rad förmåner, bland annat lönestatistik, professionell rådgivning i fackliga frågor samt förmånliga priser på flera olika försäkringar. Här kan du läsa mer om vilka förmåner som ingår i ditt medlemskap!

Vi är fackförbundet för dig som är jurist, ekonom, IT-akademiker, personalvetare, kommunikatör och samhällsvetare.

Ett fackförbund är en organisation där anställda inom ett eller flera yrken går ihop för att för att arbeta för sina rättigheter på arbetet. Juseks uppdrag är därför att driva frågor som är viktiga för medlemmarna i deras yrkeslivet. Vi tecknar kollektivavtal med arbetsgivaren kring villkor på jobbet, det kan till exempel handla om lön, arbetsmiljö, pension, semester.

En annan uppgift är att stödja våra dig som är medlem vid eventuella tvister med arbetsgivaren, ge råd inför löneförhandlingen eller granska villkoren i ett anställningsavtal med mera.

Genom vår opinionsbildning lyfter vi fram våra medlemmarnas värde för samhällsutvecklingen och driver frågor som är angelägna för dig som är medlem. Ett sådant område är karriär på lika villkor, det vill säga att oavsett kön eller härkomst ska alla akademiker ha samma chans att utvecklas i arbetslivet.

Hos oss kan du som är student, yrkesverksam, chef eller egenföretagare bli medlem. Välkommen!