Medlemskap

Vi är fackförbundet för dig som är jurist, ekonom, IT-akademiker, personalvetare, kommunikatör och samhällsvetare.

Ett fackförbund är en organisation där anställda inom ett eller flera yrken går ihop för att för att arbeta för sina rättigheter på arbetet. Juseks uppdrag är därför att driva frågor som är viktiga för medlemmarna i deras yrkeslivet. Vi tecknar kollektivavtal med arbetsgivaren kring villkor på jobbet, det kan till exempel handla om lön, arbetsmiljö, pension, semester.

En annan uppgift är att stödja våra dig som är medlem vid eventuella tvister med arbetsgivaren, ge råd inför löneförhandlingen eller granska villkoren i ett anställningsavtal med mera.

Genom vår opinionsbildning lyfter vi fram våra medlemmarnas värde för samhällsutvecklingen och driver frågor som är angelägna för dig som är medlem. Ett sådant område är karriär på lika villkor, det vill säga att oavsett kön eller härkomst ska alla akademiker ha samma chans att utvecklas i arbetslivet.

Hos oss kan du som är student, yrkesverksam, chef eller egenföretagare bli medlem. Välkommen!

Frågor och svar om medlemskapet

Vad har Jusek för medlemsavgift?

Läs mer om Juseks Medlemsavgifter »

Vad krävs för att bli medlem i Jusek?

Jusek ansluter akademiker med minst 180 högskolepoäng eller 120 poäng (poängräkning före 1 juli 2007) i juridik, ekonomi, systemvetenskap, beteendevetenskap eller samhällsvetenskap.

Den som studerar med avsikt att ta examen i Juseks ämnen kan bli studerandemedlem.

Information om den automatiska gruppförsäkringen?

Alla nya yrkesverksamma medlemmar i Jusek som inte har fyllt 65 år, och som är fullt arbetsföra, får automatiskt ett gratis grundskydd i tre månader.

Grundskyddet består av en livförsäkring på fem prisbasbelopp samt olycksfallsförsäkring för hela familjen Med fullt arbetsför menas att man inte uppbär sjukersättning/aktivitetsersättning. Medlem som gått ur Jusek (även som studerandemedlem) och återinträder får inte någon ny förskyddsperiod, utan måste anmäla sig till försäkringen och lämna hälsodeklaration. Om du inte vill fortsätta med hela eller delar av försäkringen efter den premiefria tiden, måste du anmäla detta till Jusek. Om du inte gör en avanmälan får du ett inbetalningskort hemskickat. Vid obetald premie upphör försäkringen.

Läs mer på www.jusek.se/forsakring

Hur får jag inloggningsuppgifter till Juseks webbplats?

Har du en registrerad e-postadress på jusek.se skickas uppgifterna automatiskt om du anger e-postadressen i inloggningsrutans nedre del. Av säkerhetsskäl lämnar Juseks kansli ogärna ut inloggningsuppgifter över e-post eller telefon.  

Registrera din e-post här

Har jag rätt till nedsatt avgift som utlandsanställd?

Är du anställd utanför Sverige har du rätt till reducerad avgift eftersom Jusek har begränsad möjlighet att erbjuda din individuell facklig service i form av förhandlingshjälp eller rättshjälp. Du måste skriftligen ansökan om att bli Utlandsmedlem.

Ansökan om reducerad avgift utlandsanställd »

När kan man få reducerad medlemsavgift?

Du har rätt till nedsatt medlemsavgift om du under minst två månader har en bruttoinkomst som understiger 18000 kronor i månaden. Som inkomst avses summan av bruttolön, ersättningar från försäkringskassa, arbetslöshetskassa, inkomstförsäkring, avgångsvederlag och trygghetsavtal. Pensionsersättning, barn- och bostadsbidrag räknas ej som inkomst. Ansökan om nedsatt avgift måste göras skriftligen.

Ansökan om nedsatt avgift »

Vilket fackligt stöd har man under övergångstiden mellan två förbund?

Under övergångstiden, det vill säga tiden mellan det du ansökt om utträde ur ditt tidigare förbund och när du blivit medlem i Jusek, kan du få en del stöd från Jusek. Du får aktuell facklig information från Jusek, tidningen Karriär samt även kortare rådgivning i t ex lönefrågor.

Du får också din inloggningskod till jusek.se. Ofta kan våra lokala företrädare hjälpa dig.

Observera att Jusek normalt inte företräder nya medlemmar i tvister med arbetsgivaren som har sitt ursprung före inträdet.

Hur gör jag för att begära utträde ur Jusek?
  1. Boka upp dig via ett utträdessamtal via Avsluta ditt medlemskap »
  2. Efter samtalet - om fortfarande vill gå ur - får du en sidlänk där du bara bekräftar utträdet.
Hur blir man medlem i Jusek?
Hur betalar jag min avgift till Jusek via E-faktura?

Vill du betala din medlemsavgift via e-faktura så anmäler du detta via din internetbank.

 
Hur kan jag ändra/uppdatera mina medlemsuppgifter?

Du kan själv ändra din arbetsgivare, epostadress och telefonnummer under dina medlemssidor (du måste vara inloggad). Det stöd - den information och de förmåner - du får som medlem avgörs av de uppgifter vi har om dig i vårt medlemssystem.

Använd kontaktformuläret på denna sida »

Du kan också uppdatera dina uppgifter via telefon 08-665 29 09. Dessutom via medlem@jusek.se

Kan ni skicka ett intyg på att jag är medlem i Jusek?

Ja, om du skickar ditt medlems- eller personnummer till medlem@jusek.se och ange att du vill ha ett intyg på att du är medlem i Jusek.

Hur meddelar jag Jusek att jag bytt bank när jag betalar medlemsavgiften via autogiro?

Ändra till det nya kontonumret på ditt bankkontor. Du kan behöva uppge ditt tidigare kontonummer, medlemsnummer i Jusek som används som betalarnummer samt Juseks bankgironummer för medlemsavgifter: 651-9540.

Hur gör man för att byta fackförbund till Jusek?

Om du är medlem i ett annat förbund ange utträdesdatum på ansökan. Om du inte känner till det är det bra om du tar reda på det för att undvika dubbel avgift. Utträdestiden varierar normalt mellan 1-3 månader.

Du får en mottagningsbekräftelse via e-post om du uppgivit en e-postadress. Inom en vecka får du ett välkomstbrev på posten med information.

Vad händer med medlemskapet när man blir pensionär?

Som pensionär är medlemsavgiften mycket lägre än den ordinarie avgiften.
Här kan du se vad avgiften är »

Pensionärsmedlem får samma information som yrkesverksam medlem. Du måste själv meddela oss när du går i pension. Antingen via telefon, fax eller e-post, det du behöver ange är ditt medlems- eller personnummer samt från och med vilket datum du går i pension.

Från och med den månad man fyller 65 får man automatiskt utträde ur a-kassan. Vill du gå ur Akademikernas a-kassa före dess måste du anmäla det skriftligt, via fax, brev eller e-post till medlem@jusek.se

Har du tecknat gruppförsäkringar via Jusek så behåller du dina försäkringar till och med den månad du fyller 67 år. Eventuell sjukförsäkring ska avslutas i samband med pensionsavgång.

Medlemskap

Mer om att bli medlem i Jusek

Du kommer att ställas inför olika typer av förändringar och utmaningar genom hela ditt arbetsliv. Vi finns här för dig under alla olika faser – oavsett om du är student eller om du redan jobbar.

Som medlem hos oss får du tillgång till ett omfattande stöd i arbetslivet, lönestatistik, professionell rådgivning och mycket mer. Välkommen!

Medlemskap

Medlemsavgifter

Hur mycket du betalar för ditt medlemskap beror på flera saker, till exempel din inkomst. Det beror även på om du är student, yrkesverksam eller om du jobbar utomlands.

Medlemskap

Medlemsförmåner

Du som är medlem hos oss får tillgång till en rad förmåner, bland annat lönestatistik, professionell rådgivning i fackliga frågor samt förmånliga priser på flera olika försäkringar. Här kan du läsa mer om vilka förmåner som ingår i ditt medlemskap!