Löneväxling

Löneväxling innebär att du avstår en del av din bruttolön till förmån för en extra pensionspremie.

Löneväxling

Löneväxling kan vara något som arbetsgivaren erbjuder eller ett önskemål från din sida. Beräkna värdet av förmånen i jämförelse med sänkningen av lönen. Tänk också efter noga och vrid och vänd på konsekvenserna av löneväxlingen. Hur kommer din ekonomi och vardag påverkas i det långa loppet?

Inom statlig sektor finns det enligt pensionsavtal PA16 och löneavtal RALS-T möjligheter att genom enskild överenskommelse löneväxla till extra pensionspremie. Inom kommunal sektor finns möjlighet till löneväxling, men det kräver lokala kollektivavtal vilket gör att det är relativt ovanligt. Inom privat sektor kan det se olika ut. Vissa arbetsgivare erbjuder löneväxling som förmån och det kan variera hur pass förmånligt det är.

Så fungerar löneväxling

Löneväxling kan under vissa förutsättningar vara en bra form av extra sparande till pension, eftersom du inte betalar skatt på beloppet. Du kan även komma överens om att få en extra pensionspremie inbetald till din tjänstepension utan att avstå en del av din lön. Den extra avsättningen kan göras löpande eller som ett engångsbelopp.

För att minimera risken för framtida problem bör pensionspremien utgöras av ett fast krontalsbelopp per månad. Den extra pensionspremien betalas till den pensionsförvaltare du har valt för din valbara del av tjänstepensionen. Väljer du att växla lön till pension är det några viktiga saker du bör tänka på när du utformar din enskilda överenskommelse. Det kan du läsa mer om nedan.

Då ska du inte löneväxla

Löneväxling är fördelaktigt endast för dig som tjänar mer än 43 309 kronor per månad, år 2019. Detta belopp motsvarar 8,07 inkomstbasbelopp och förändras årligen. Har du en bruttoinkomst som inte når upp till 43 309 kronor per månad och löneväxlar kommer den lagstadgade pensionen att påverkas negativt. Vi avråder därför från att växla in lönedelar under denna nivå.

Kollektivavtalade förmåner kan påverkas

Avtalsförmåner som till exempel sjuklön och ersättning vid föräldraledighet påverkas negativt av att du går ner i lön. För att skydda dig vid längre frånvaro på grund av sjukdom eller föräldraledighet kan ni komma överens om att den enskilda överenskommelsen då upphör och att det löneväxlade beloppet återgår till lön. Som kompensation för att till exempel semestertillägget blir lägre kan ni komma överens om en högre avsättning till pension än den lön du eventuellt avstår.

Har du fler frågor om lön? Du kan alltid kontakta vår medlemsrådgivning för att prata om just din situation!