Lönestatistik

Med bra argument och lönestatistik är du väl förberedd inför ditt lönesamtal. Här hittar du lönestatistik för alla våra utbildningsgrupper. Du kan även använda dig av Saco Lönesök, där du kan jämföra din lön med andra svenska akademikers löner.

Icke chefer per utbildningsgrupp och arbetsmarknadssektor

 Utbildning Sektor Medelvärde 10-percentil Median 90-percentil
           
 Ekonomer Kommunal 42 300 33 800 41 500 52 500 
  Privat 50 500 31 800 47 200 71 000 
  Statlig 42 200 30 500 41 000  54 100
           
 Jurister Kommunal 42 000  31 300 40 800 54 300
  Privat  53 000  31 500   48 400 80 600
   Statlig 42 500  29 400  41 000  56 800 
           
 Kommunikatör Kommunal 37 100 29 500  36 500  45 000
   Privat 39 800  27 400 38 500 52 600
   Statlig 39 800  30 000  39 400  50 000
           
 Personalvetare Kommunal  39 100  31 200 38 600 47 900
   Privat 44 400 29 700 42 400  60 950
   Statlig 38 650 30 100 37 700 49 000
           
 Samhällsvetare Kommunal  40 400 31 400 39 600 48 850 
   Privat  46 150 31 000 43 900 62 500
   Statlig  40 500 30 000  39 900  51 500
           
 IT-akademiker Kommunal  41 600 33 400 41 100 51 350 
   Privat 48 600 34 100  47 600 62 700
   Statlig  44 200 34 000 43 600  54 500


Chefer - månadslön per befattningsnivå och arbetsmarknadssektor

 
Befattningsnivå Sektor Medelvärde 10-percentil Median 90-percentil
           
 Enhetschef/
 Gruppchef/
 första linjen
Kommunal  52 100 40 600  51 000  64 000
 Privat 61 400 41 600 59 000 82 300
 Statlig 56 500 42 000 57 000 69 000
           
 Mellanchef   Kommunal  61 100 49 800 59 300  74 800
 Privat 80 450 51 700 74 000  113 000
 Statlig 67 700  53 900  68 200 79 000 
           
 Högre chef    Kommunal  66 500 51 300  63 500 83 900
 Privat 82 800 49 500 75 000 124 000 
 Statlig 81 250 60 000  79 000 95 700 
           
 Högsta chef   Kommunal  91 500 66 800 89 500 120 000
Privat  86 700 41 800 74 900  138 800
Statlig  93 300 67 000 91 800  117 000

Samtliga löneuppgifter avser månadslön och är omräknade till heltidslön.  

Naturaförmåner, bonus, och ersättning för jour och beredskap från den huvudsakliga arbetsgivaren ingår. 

10:e percentil – 10% av lönerna i en grupp är lägre än (eller lika med) den 10:e percentillönen och 90% är högre.

Medellön är summan av lönerna dividerad med antalet löner.

Medianlönen är den mittersta lönen i ett rangordnat material. Hälften av lönerna i en grupp är lägre (eller lika med) medianlönen och den andra hälften är högre.

10:e percentil – 10% av lönerna i en grupp är lägre än (eller lika med) den 10:e percentillönen och 90% är högre.

Saco Lönesök – Sveriges största databas för akademikerlöner

Saco Lönesök är en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner som är utvecklad tillsammans med 19 Sacoförbund. Den bygger på löneuppgifter från över 300.000 akademiker.
Du måste vara medlem i Jusek och inloggad för att ta del av uppgifterna.