Lönekartläggning

Arbetsgivare ska göra lönekartläggningar varje år. Det görs för att upptäcka och förhindra löneskillnader mellan kvinnor och män.

Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Från och med den 1 januari 2017 är alla arbetsgivare skyldiga att kartlägga och analysera löneskillnader gällande kön. Arbetsgivare med minst 10 anställda ska även dokumentera sin kartläggning varje år. Diskrimineringsombudsmannen är tillsynsmyndighet, vilket innebär att DO kan kontrollera att en arbetsgivare följer diskrimineringslagen.

Fördelar med lönekartläggning

På ett större plan bidrar lönekartläggning till en mer jämlik och rättvis arbetsmarknad. Arbetsgivarna visar att de har en arbetsplats med rätt värderingar där man bryr sig om sina anställda. För dig som anställd kan kartläggningen vara ett bra stöd under lönesamtalen. Det bidrar också till en mer jämställd arbetsplats.

Läs mer om lönekartläggning på DO:s hemsida (Diskrimineringsombudsmannen)