Lönesamtal

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal! Här guidar vi dig steg för steg genom din löneförhandling.

Din lön ska spegla din kompetens, erfarenhet, dina arbetsuppgifter och resultatet av ditt arbete. Undersökningar visar att våra medlemmar som har årliga lönesamtal får genomsnittlig bättre löneutveckling än de som inte har det. Därför ser vi lönesamtal som ett viktigt inslag på jobbet!

Har ni kollektivavtal?

Har din arbetsgivare kollektivavtal? Då har du rätt till ett årligt lönesamtal med din chef. Samma sak gäller om kollektivavtal saknas, men det finns en överenskommelse i ditt anställningsavtal. Om det inte finns varken kollektivavtal eller särskild överenskommelse kan du inte kräva ett lönesamtal.

Lönesamtalet steg för steg

Här guidar vi dig genom ditt lönesamtal. Vi brukar dela in samtalet i tre delar; förberedelse, samtalet och utvärdering efter samtalet.

1. Förbered dig: sammanställ din arbetsinsats

Kartlägg din egen arbetsinsats under året som gått. Utgå från vilka krav din arbetsgivare ställer på dig och vilka resultat du har uppnått. Sätt dig och skriv ner dina insatser under året, punkt för punkt. Har du varit särskild skicklig eller framgångsrik i något? Skriv ner konkreta exempel i en sammanställning som du sen tar med dig till samtalet.

Ta hjälp av frågorna nedan:

 • Vilka resultat har du uppnått?
 • Var målen från förra samtalet realistiska?  
 • Har du fått fler eller mer kvalificerade arbetsuppgifter?
 • Har du fått ett ökat ansvar för löpande verksamhet eller projekt?
 • Har du blivit skickligare eller mer kunnig inom ditt specialområde?
 • Har dina personliga egenskaper utvecklats?
 • Har du bidragit till en bättre verksamhet?
 • Har du medverkat till att öka dina kollegors prestation?

Det är också viktigt att fundera på din framtid hos arbetsgivaren. Ni har troligen redan pratat om detta i ett utvecklings- eller medarbetarsamtal, men det ta upp det i lönesamtalet också:

 • Har du utvecklat din kompetens inom nya områden som kan vara värdefulla för arbetsgivaren?
 • Vilka nya arbetsuppgifter skulle du kunna utföra?
 • Har du enkla arbetsuppgifter som du kan släppa?
 • Finns det områden där du kan ta ett ökat ansvar?

Nästa steg är att kartlägga löneläget. Det kan du göra med hjälp av vår lönestatistik (länk till Saco Lönesök). Då får du en tydlig bild av hur din lön förhåller sig i jämförelse med andras. Du kan börja med att ta fram statistik för personer med samma utbildning och examensår som du. Jämför sen hur löneläget ser ut generellt för kollegor i din bransch och sektor. Glöm inte att även ta hjälp av din omgivning – prata med vänner, kurskamrater och kollegor!

2. Under lönesamtalet

Lönesamtalet ska inte kännas jobbigt eller svårt. Tvärtom! Att vara bra på att diskutera lön är en styrka ur både ditt och arbetsgivarens perspektiv. Fokus ska ligga på dina prestationer och din kompetens i förhållande till arbetsgivarens krav och behov. Ta med din sammanställning så kan du enkelt gå igenom dina argument.

Du kan börja med att diskutera dina insatser under året. Berätta hur du ser på verksamheten, dina mål sen tidigare samtal och dina prestationer. Ta även upp hur du har utvecklat din kompetens, dina erfarenheter och ditt agerande. Återkoppla gärna till utveckling- eller medarbetarsamtal som ni har haft tidigare.  

Tänk på att lyssna noggrant på arbetsgivarens synpunkter och försök sätta dig in i hens bedömning. I slutändan handlar det om att hitta en gemensam lösning! Känner du att ni är samspelta kan du lägga fram ditt lönekrav tidigt. Om arbetsgivaren har en annan bild av läget, be hen att motivera sitt resonemang.

Bra och dåliga argument
Chefers dåliga argument handlar ofta om annat än din kompetens och prestation, till exempel "jag saknar mandat", "passar det inte finns det hundra andra som vill ha jobbet", "lönepotten är så liten" och "du kan inte få mer än andra". Bemöt sådana argument med att fokus bör ligga på din personliga insats.

Tänk på att aldrig blanda in din privatekonomi i ditt lönesamtal. "Husköpet blev så dyrt", "jag är ensamstående med tonårsbarn" eller "jag har så höga studieskulder" är inga lämpliga argument. Fokusera i stället på din kompetens och arbetsprestation. Ställ heller inga ultimatum eller hota med att lämna arbetsgivaren, om du inte är beredd att faktiskt göra det. Låt dock inte arbetsgivaren känna sig säker på att du inte kommer att lämna din anställning. Du har alltid möjlighet att gå vidare i ditt arbetsliv!

3. Utvärdera lönesamtalet

Efter samtalet är det bra att lägga en stund på att fundera över hur det gick.

 • Har du uppnått målet? Om inte, varför?
 • Vilka argument har din chef fört fram som talar mot dina krav?
 • Vilka signaler fick du kring vad du kan utveckla under det kommande året?
 • Vad gav samtalet dig – utöver diskussionen om lön – som du kan värdesätta?

Passa även på att utvärdera din arbetssituation och blicka mot framtiden.

 • Finns det anledning att ta nästa steg i arbetslivet? Vilka möjligheter ser du inom respektive utanför din nuvarande anställning?
 • Hur vill du utvecklas på sikt?
 • Utvecklar du fortfarande din kompetens? Gör du det på det sättet du vill?
 • Hur ser möjligheterna till befordran eller förändrade arbetsuppgifter ut?
 • Trivs du med jobbet och dina kollegor?

Om du inte vill byta jobb kan du försöka få nya uppgifter hos din nuvarande arbetsgivare, om det är vad du vill. Kanske vill din chef hjälpa dig till en ny roll eller höja din kompetens. Prata med din chef och framför dina tankar och önskemål!

Här hittar du tips och råd både för dig som vill byta jobb och för dig som vill stanna kvar och utvecklas på din nuvarande arbetsplats.