Löneanspråk

Foto: Shutterstock

Är du vidare i anställningsprocessen? Då är det snart dags att komma med ett löneanspråk! Här får du tips om vad du ska tänka på.

När du ska byta jobb eller börja på ditt första jobb efter examen kan det vara svårt att veta vad du ska begära i lön. Men arbetsgivaren kommer med största sannolikhet att be dig lämna ett löneanspråk. Här vill du naturligtvis inte lägga dig varken för högt eller för lågt.

Ta reda på löneläget

Kolla upp den senaste lönestatistiken för din bransch. Om det finns en lokal fackförening kan du kontakta dem för att se hur läget ser ut hos just den här arbetsgivaren. Finns det ett lokalt förbund brukar kontaktperson samt hens telefonnummer stå angivet i jobbannonsen.

Vänta med att lämna löneanspråk

Det allra bästa är om du kan få arbetsgivaren att lämna ett löneförslag först. Då har du ju något att utgå ifrån. Det vanligaste är dock att den som söker jobbet lämnar det första budet. Ett tips är att vänta så länge som möjligt med att ge ditt löneanspråk. Ju senare i processen ni diskuterar lön, desto bättre förhandlingsläge har du. Det är helt okej att be om att få återkomma när du får frågan!

Ändra löneanspråk

Du kan alltid justera ett löneanspråk om du lämnade det tidigt i processen. Förklara för arbetsgivaren att du nu vet mer om vad tjänsten innebär och vad som förväntas av dig, och att du därför vill ändra ditt löneanspråk.