Ingångslön

Din ingångslön kan vara avgörande för din framtida löneutveckling. Men vilken lön är rimlig? Vi hjälper dig!

Det kan vara svårt att ge generella lönerekommendationer. Lönen är individuell och påverkas av många olika faktorer. Men genom lönestatistik kan vi se hur löneläget ser ut baserat på till exempel bransch, sektor och kön. Vill du ha personliga råd utifrån din specifika situation? Då kan du kontakta vår medlemsrådgivning. 

Du är värd en bra lön!

Som nyexaminerad är du en värdefull tillgång hos arbetsgivaren. Du har färska kunskaper med dig och nya, fräscha ögon på verksamheten. Tveka inte på din kompetens och din framtid – du kommer att få ett jobb. Därför behöver du inte vara rädd för att förhandla, det lönar sig nästan alltid! Be gärna arbetsgivaren lämna första budet så du har något att utgå ifrån.

Gå in i löneförhandlingen med tre nivåer i bakhuvudet:

  • Önskenivån – mer än vad jag kan hoppas på
  • Förväntansnivån – borde vara rimligt
  • Lägstanivån – under den tackar jag nej

Här hittar du mer information om vad du ska tänka på när du löneförhandlar.
Tips inför löneförhandling.

Vad påverkar min lön?

Utbildning. Din utbildning och yrkesroll är såklart mest avgörande när det gäller din lön.

  • Arbetsgivare. Ingångslönerna kan se olika ut beroende på om du jobbar privat, kommunalt eller statligt. Lönespannet är ofta större inom privat sektor.
  • Arbetsuppgifter. Svåra och komplexa arbetsuppgifter kan påverka din lön. Likaså om du arbetar mycket självständigt eller har till exempel budgetansvar.
  • Erfarenhet och kompetens. Har du jobbat tidigare kan det innebära att du har erfarenheter och kompetenser som du kan dra nytta av även i din nya yrkesroll.
  • Löneläget på arbetsplatsen. Kontakta den fackliga föreningen på arbetsplatsen om det finns en sån för att ta reda på om hur löneläget ser ut. Men låt inte rådande löneläge vara enda utgångspunkten när du anger löneanspråk. 
  • Konkurrens. Hur ser arbetsmarknaden ut för din bransch? Du har ett bättre förhandlingsläge om många efterfrågar din utbildningsbakgrund.
  • Placeringsort. Var någonstans du söker jobb spelar också roll. Löneläget är till exempel högre i Stockholm än i resten av landet.

Lönestatistik för nyexaminerade

Här kan du se hur det rent statistiskt ser ut på arbetsmarknaden idag. Men kom ihåg att det bara är en fingervisning om vad som gäller. Siffrorna bygger på statistik från Saco Lönesök och visar den första lönen efter examen. Både de som är helt färska på arbetsmarknaden och de med arbetslivserfarenhet finns alltså representerade.

Utbildningsgrupp Privata näringslivet Kommun och landsting Stat
Jurist 28 000 27 500 26 500
Ekonom 27 500 27 000 26 000
Systemvetare 28 500 28 000 27 500
Personalvetare 26 500 26 500 26 000
Kommunikatör 26 500     
Samhällsvetare 26 500 26 500  26 500

 

Anställningsavtal – mer än bara lön

Dina anställningsvillkor består av många delar, varav lönen är en. Men det finns annat som är minst lika viktigt. Kollektivavtal är värt mycket. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen så är till exempel arbetstid, semester, övertid och sjuklön reglerade. Det avsätts också pengar till tjänstepension.

Finns det inte kollektivavtal så måste du själv förhandla om dessa villkor i samband med anställningen. 

Får du inte betalt för övertid är det bra att veta att 25–30 övertidstimmar per år brukar motsvara en extra semestervecka.

Förmåner utöver lön

Många arbetsgivare erbjuder också olika förmåner. Det kan handla om friskvårdsbidrag, subventionerad lunch eller sjukvårdsförsäkring. Dessa bör du se som grädde på moset. Det är sällan förmånerna kommer upp i ett sånt värde att de bör påverka din lön eller kommer i närheten av värdet av ett kollektivavtal.

Kontakta oss!

Du kan alltid kontakta vår medlemsrådgivning innan ditt lönesamtal. Då har du bättre möjlighet att ringa in inom vilket spann just din lön bör hamna.