Årlig löneökning

Jobbar du på en arbetsplats som har kollektivavtal? Då har du rätt till årliga lönesamtal.

Genom lönesamtal med din chef kan du få en årlig löneökning. Hur stor en eventuell höjning blir beror på din utveckling och dina resultat, men också på hur det går för verksamheten. Syftet med lönesamtalet är att diskutera och utvärdera dina resultat, i förhållande till målen eller lönekriterierna som gäller på din arbetsplats. Bedömningen av din prestation ska i sin tur vara avgörande för hur stor din eventuella löneökning ska bli.

Vad gäller om kollektivavtal saknas?

Saknas kollektivavtal på din arbetsplats? Då har du ingen allmän rätt till lönesamtal eller lönerevision, om den rätten inte finns inskriven i ditt anställningsavtal. Därför är det viktigt att du själv tar upp frågan med din chef. Vi rekommenderar att man har lönesamtal minst en gång per år.