Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Frågor och svar om lön

Bild Lön Foto. Olof Holdar

Vi är experter på frågor om lön. Dagligen får vi flera frågor om lön och lönesamtal. Här har vi samlat några av dem.

Ta del av Jusekpoddensavsnitt om lön

Har jag rätt till en årlig löneökning?

Om din arbetsgivare omfattas av kollektivavtal har du rätt till ett årligt lönesamtal. Syftet med lönesamtalet är att diskutera och utvärdera dina resultat i förhållande till de mål eller lönekriterier som gäller på din arbetsplats. Bedömningen av dina resultat och din prestation ska i sin tur vara avgörande för hur stor din löneökning ska bli. 

Om din arbetsgivare inte omfattas av kollektivavtal har du ingen allmän rätt till lönesamtal eller lönerevision om du inte har skrivit in den rätten i ditt enskilda anställningsavtal.

Om det saknas kollektivavtal på din arbetsplats är det viktigt att du själv tar upp frågan med din chef. Vi rekommenderar att du har minst ett lönesamtal årligen.

Kan arbetsgivaren sänka min lön?

Din arbetsgivare kan inte ensidigt sänka din lön men frågan är komplex och hänger även ihop med frågor om omplacering och uppsägning. Om din arbetsgivare vill sänka din lön bör du ta kontakt med din lokala akademikerförening om sådan finns, eller direkt med Juseks medlemsrådgivning.
Kontakta oss

Vad ska jag begära för lön?

Det finns många faktorer som påverkar en enskild medarbetares lön. Några av dessa är läget på arbetsmarknaden, det ekonomiska läget inom organisationen, löneutveckling inom din bransch och efterfrågan av viss kompetens. Vid nyanställning, när du söker ett nytt jobb, bör du be arbetsgivaren komma med ett första förslag på lön och övriga anställningsvillkor baserat på din utbildning, kompetens, erfarenhet och företagets lönestruktur. Glöm inte att fråga arbetsgivaren om kollektivavtal finns. Det utgör dina anställningsvillkor och har ett stort ekonomiskt värde för dig.

Se vidare på  www.knegdeg.se


Löner inom privata arbetsmarknadssektorn är inte offentliga, varför Jusek inte har uppgifter om löner på enskilda arbetsplatser eller för specifika befattningar. Däremot har vi statistik baserad på den löneenkät du som medlem besvarar en gång per år. Statistiken finns tillgänglig på Saco lönesök som du når som inloggad på www.jusek.se. När du har fått ett förslag på lön från din blivande arbetsgivare, kan du jämföra lönebudet med vår statistik och därefter ta ställning till om du anser budet vara tillräckligt bra eller om du vill komma med ett motbud.


Löner inom offentliga arbetsmarknadssektorn är offentliga vilket innebär att statistiken på Saco lönesök, förutom på löneenkäten, även innehåller löner från arbetsgivare inom den offentliga sektorn.
Till lönestatistiken

Ska jag begära övertidsersättning?

I vissa kollektivavtal ingår rätt till övertidsersättning i form av tid eller pengar. Om kollektivavtal inte finns måste du få inskrivet i ditt enskilda anställningsavtal att du har rätt till övertidsersättning samt villkoren för när ersättning ska utgå samt hur den ska beräknas.
Om din befattning inte ger rätt till övertidsersättning anser Jusek att du bör kompenseras genom en högre grundlön eller utökade löneförmåner. En vanlig kompensation är upp till fem extra semesterdagar.
Läs mer om värdet av din övertid

Vad ska jag tänka på när jag byter jobb?

När du byter till ett nytt jobb har du bäst förutsättningar för en stor löneökning. Jusek har samlat våra tips, klicka dig vidare på länken nedan.
Läs mer om löneförhandling vid nytt jobb

Vad innebär rörlig lön?

Ibland erbjuder arbetsgivaren olika former av rörliga lönedelar som ett sätt att motivera dig som medarbetare och belöna olika arbetsinsatser. Det finns både för- och nackdelar med rörlig lön varför formuleringen om den rörliga lönedelen i anställningsavtalet är särskilt viktig.
Läs mer om rörlig lön och ta del av vår checklista

Första jobbet efter examen - hur argumenterar jag utan erfarenhet?

Som ny på arbetsmarknaden har du en unik kompetens genom att du kommer till din arbetsgivare med färska kunskaper från din akademiska utbildning. Arbetsgivaren tjänar på att ha en blandning av erfarenhet och nytänkande bland sina anställda.
Även om du inte har arbetat med kvalificerade arbetsuppgifter tidigare har du kanske haft sommarjobb, extrajobb eller föreningsuppdrag som gett dig arbetslivserfarenhet, kunskaper och utvecklad dig som person. Lyft fram dessa erfarenheter.
Om du kan komma med nya idéer och samtidigt visa respekt för erfarenheten på arbetsplatsen blir du en tillgång.
Läs mer om löneförhandling vid nytt jobb

Är det rimligt med lägre lön för ett vikariat?

Många tror att en visstidsanställning, som exempelvis ett vikariat, med automatik innebär en lägre lön än vid en tillsvidareanställning. Anställningsformen ska dock inte påverka lönen, utan det är din kompetens, erfarenhet och utbildning som ska avgöra vilken lön du får. Vid en visstidsanställning kan du dessutom argumentera för en högre lön eftersom anställningen är tidsbegränsad och osäker och därmed kräver flexibilitet, anpassningsbarhet och en förmåga att sätta sig in i arbetsuppgifter på kort tid.
Juseks lönestatistik

# Avsnitt 3 - Lön

Vi tar reda på hur individuell lönesättning fungerar. Marie Thuresson, biträdande förhandlingschef på Jusek, guidar oss i löneprocessen. Har du rätt att få din lön reviderad enligt lag? Vad gör du om du inte är nöjd med din löneutveckling? Lönestatistik! Vi pratar lönekriterier och på vilka grunder lönen sätts. Vi får också en hel del tips på hur man förbereder sig på bästa sätt inför lönesamtalet.

 Bannerbild  

Om företaget saknar kollektivavtal. Gör så här!
– Se till att vissa förmåner skrivs in i anställningsavtalet, säger Arne de Lange, ombudsman på Jusek.
Läs mer tips