Lönestatistik

Med bra argument och lönestatistik är du väl förberedd inför ditt lönesamtal. Här hittar du lönestatistik för alla våra utbildningsgrupper. Du kan även använda dig av Saco Lönesök, där du kan jämföra din lön med andra svenska akademikers löner.

Icke chefer per utbildningsgrupp och arbetsmarknadssektor

 Utbildning Sektor Medelvärde 10-percentil Median 90-percentil
           
 Ekonomer Kommunal 41 125 33 000 40 200 51 200 
  Privat 47 879 30 000  45 000  67 750 
  Statlig 40 948 29 800 40 000  53 000
           
 Jurister Kommunal 41 232  30 400 39 600 53 600
  Privat  51 051  30 600   46 896 77 350
   Statlig 40 863  28 600  39 500  54 200 
           
 Kommunikatör Kommunal 36 742 30 000  36 750  43 695
   Privat 38 833  26 500 36 700 52 697
   Statlig 36 500  27 200  37 000  44 700 
           
 Personalvetare Kommunal  38 257  30 083 37 500 47 000
   Privat 43 331 29 000 40 996  60 000
   Statlig 37 283 28 500 36 200 46 900
           
 Samhällsvetare Kommunal  39 233 30 000 38 200 48 400 
   Privat  44 740 30 500 42 500 61 000
   Statlig  39 120 28 900  38 200  50 000
           
 Systemvetare Kommunal  40 264 32 200 39 600 49 800 
   Privat 47 138 33 000  46 176 60 662
   Statlig  42 635 32 200 42 500  52 000

 

Chefer - månadslön per befattningsnivå och arbetsmarknadssektor

Befattningsnivå Sektor Medelvärde 10-percentil Median 90-percentil
           
 Enhetschef/
 Gruppchef/
 första linjen
Kommunal  49 932 39 600  49 400  61 300
 Privat 59 978 40 000 56 700 80 070
 Statlig 55 556 41 000 56 000 67 824
           
 Mellanchef   Kommunal  58 729  46 950 57 500  72 500
 Privat 77 360 49 000 72 380  106 900
 Statlig 66 611  53 000  66 000 78 000 
           
 Högre chef    Kommunal  63 487 49 500  61 250 80 000 
 Privat 80 868 47 140 73 000 120 450 
 Statlig 77 559 58 700  77 000 93 100 
           
 Högsta chef   Kommunal  88 813 65 400 83 270 122 400
Privat  83 012 40 000 77 075  128 000
Statlig  98 617 75 300 90 700  115 000

Samtliga löneuppgifter avser månadslön och är omräknade till heltidslön.  

Naturaförmåner, bonus, och ersättning för jour och beredskap från den huvudsakliga arbetsgivaren ingår. 

10:e percentil – 10% av lönerna i en grupp är lägre än (eller lika med) den 10:e percentillönen och 90% är högre.

Medellön är summan av lönerna dividerad med antalet löner.

Medianlönen är den mittersta lönen i ett rangordnat material. Hälften av lönerna i en grupp är lägre (eller lika med) medianlönen och den andra hälften är högre.

10:e percentil – 10% av lönerna i en grupp är lägre än (eller lika med) den 10:e percentillönen och 90% är högre.

Saco Lönesök – Sveriges största databas för akademikerlöner

Saco Lönesök är en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner som är utvecklad tillsammans med 19 Sacoförbund. Den bygger på löneuppgifter från över 300.000 akademiker. Du måste vara medlem i Jusek för att ta del av uppgifterna.