Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Ingångslön

Bild Lön Foto. Olof Holdar

Din ingångslön kan vara avgörande för din framtida löneutveckling, men hur vet du vilken lön som är rimlig? Här har vi samlat information som kan vägleda dig men det är knepigt att ge generella lönerekommendationer eftersom det är en hel del som påverkar lönen. Kontakta gärna Juseks medlemsrådgivning för individuella råd.


Parametrar som påverkar din lön

Vilken lön du kan förvänta dig är inte bara beroende av din utbildning utan det finns även annat som påverkar lönen.

  • Arbetsgivare, ingångslönerna kan se olika ut beroende på vilken del av arbetsmarknaden du söker jobb inom. Lönespannet för ingångslöner är till exempel ofta större på den privata sektorn än inom kommun och stat.
  • Arbetsuppgifter, svårighetsgrad och komplexitet påverkar lönen. Likaså hur självständiga arbetsuppgifterna är och om du har budgetansvar.
  • Erfarenhet och kompetens, har du arbetat tidigare så kan det innebära att du har erfarenheter och kompetenser som du kan dra nytta av även i din nya yrkesroll.
  • Löneläge på arbetsplatsen, kan variera. Kontakta den fackliga föreningen på arbetsplatsen (om det finns en sådan) för information om hur det ser ut just där. Men låt inte rådande löneläge vara enda utgångspunkten när du anger löneanspråk. 
  • Konkurrens, hur ser arbetsmarknaden ut för din bransch? Du har ett bättre förhandlingsläge om många efterfrågar din utbildningsbakgrund.
  • Placeringsort, var i landet du söker jobb spelar också roll. Löneläget är som regel högre i Stockholm än i övriga landet.

Andra viktiga villkor

Dina anställningsvillkor består av många delar, varav lönen är en. Men det finns annat som är minst lika viktigt. Kollektivavtal är värt mycket. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen så är till exempel arbetstid, semester, övertid och sjuklön reglerade. Det avsätts också pengar till tjänstepension.

Finns det inte kollektivavtal så måste du själv förhandla om dessa villkor i samband med anställningen. Läs mer om anställningsvillkor

Får du inte betalt för övertid är det bra att veta att 25-30 övertidstimmar/år brukar motsvara en extra semestervecka. Läs mer om värdet av övertid

Förmåner

Många arbetsgivare erbjuder också ett antal förmåner. Det kan handla om friskvårdsbidrag, subventionerad lunch eller sjukvårdsförsäkring. Dessa bör du se som grädde på moset. Det är sällan förmånerna kommer upp i ett sådant värde att de bör påverka din lön eller kommer i närheten av värdet av ett kollektivavtal.

Du är värd en bra lön

Som nyexaminerad är du en värdefull tillgång med färska kunskaper i bagaget och nya fräscha ögon på verksamheten. Du kommer att få ett jobb så var inte rädd för att förhandla – Det lönar sig nästan alltid!  Be gärna arbetsgivaren lämna första budet så du har något att utgå ifrån.

Gå in i förhandlingen med tre nivåer i bakhuvudet;

  • en önskenivå – mer än vad jag kan hoppas på
  • en förväntansnivå – borde vara rimligt.  
  • en lägstanivå – under den tackar jag nej

Kontakta alltid Jusek

Vi rekommenderar dig att kontakta medlemsrådgivningen på Jusek innan du förhandlar din lön. Då har du bättre möjlighet att ringa in inom vilket spann just din lön bör hamna.
Juseks rådgivning

Löner för nyexaminerade

Här presenterar vi hur det rent statistiskt ser ut på arbetsmarknaden idag. Men som vi försökt förklara så ger det här enbart en fingervisning om vad som gäller då det är många faktorer som påverkar just din lön.

Siffrorna bygger på statistik från Saco-lönesök och omfattar första lönen efter examen. Det innebär att här finns allt ifrån de som är helt färska på arbetsmarknaden till de som har annan arbetslivserfarenhet.
Saco-lönesök

Utbildningsgrupp                  Privata näringslivet             Kommun och landsting         Stat     
Jurist 28 000 27 500 26 500
Ekonom 27 500 27 000 26 000
Systemvetare 28 500 28 000 27 500
Personalvetare 26 500 26 500 26 000
Kommunikatör 26 500    
Samhällsvetare 26 500 26 500 26 500

 

 Bannerbild  

Om företaget saknar kollektivavtal. Gör så här!
– Se till att vissa förmåner skrivs in i anställningsavtalet, säger Arne de Lange, ombudsman på Jusek.
Läs mer tips