Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Lönesamtalet - steg för steg

Bild Lön Foto. Olof Holdar

Att vara väl förberedd inför lönesamtalet ökar din chans att få en lön som grundas på ditt ansvar, din kompetens och prestation. Använd gärna vår steg för steg-guide för att förbereda dig inför ditt lönesamtal.

Kort om lönesamtalet

Om din arbetsgivare omfattas av kollektivavtal har du rätt till ett årligt lönesamtal med din chef. Även om du inte omfattas av ett kollektivavtal kan du ha den rätten baserad på en överenskommelse i ditt anställningsavtal. Finns det vare sig kollektivavtal eller en enskild överenskommelse om årligt lönesamtal, kan du inte kräva ett samtal.

Jusek anser att din lön ska spegla din kompetens, erfarenhet, dina arbetsuppgifter och resultatet av ditt arbete. Undersökningar visar att medlemmar som har årliga lönesamtal får genomsnittligt bättre löneutveckling än de som inte har det. Därför anser vi att löne- och utvecklingssamtal är viktiga och bör äga rum minst en gång om året.

Vad påverkar vanligen din lön?

Det finns många faktorer som påverkar en enskild medarbetares lön. Några av dessa är läget på arbetsmarknaden, kollektivavtalets regleringar, det ekonomiska läget inom organisationen, region, löneutveckling inom din bransch och efterfrågan av viss kompetens. Grunden i lönesamtalet ska vara en bedömning av dig som medarbetare enligt de lönekriterier och de löneprinciper som bör finnas på din arbetsplats. I kollektivavtal finns generella lönekriterier men de bygger på att det arbetas fram lokala lönekriterier som är unika för varje arbetsplats, för att kunna möta de behov som finns just där.

Vilket kollektivavtal gäller på min arbetsplats?
Det är arbetsgivarens ansvar att informera alla anställda om vilket eller vilka kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen och som du omfattas av. Vänd dig till din chef eller till personalavdelningen om du är osäker på vilket avtal som gäller för dig. Vid frågor om tolkning och tillämpning av villkoren i avtalet, är du som medlem välkommen att kontakta Jusek.

Lönesamtalet steg för steg

Jusek anser att lönesamtalet ska bestå av tre delar; förberedelse, samtalet samt utvärdering efter samtalet.

1. Förberedelsen
2. Lönesamtalet
3. Utvärdering efter lönesamtalet

1. Förberedelsen

Sammanställ din arbetsinsats
Kartlägg din egen arbetsinsats det gångna året. Utgångspunkten är vilka krav din arbetsgivare ställer på dig och vilka resultat du har uppnått. En metod är att sätta sig med ett blankt papper och punkt för punkt skriva ner och sammanställa dina insatser under det gångna året. Har du varit skicklig och framgångsrik ska du skriva ner konkreta exempel på detta i din sammanställning.

 • Vilka resultat har du uppnått?
 • Var målen från förra samtalet realistiska?  
 • Har du fått fler eller mer kvalificerade arbetsuppgifter?
 • Har du fått ett ökat ansvar för löpande verksamhet eller projekt?
 • Har du blivit skickligare eller mer kunnig inom ditt specialområde?
 • Har dina personliga egenskaper utvecklats?
 • Har du bidragit till en bättre verksamhet?
 • Har du medverkat till att öka dina kollegors prestation?

Hur kommer din roll att utvecklas?
Det är också viktigt att funderat på framtiden hos din arbetsgivare. Dessa delar har du och din arbetsgivare förhoppningsvis samtalat om i samband med ditt utvecklings- eller medarbetarsamtal, men är också viktiga i samband med årets lönerevision. Sammanställ gärna din utveckling.

 • Har du utvecklat din kompetens inom nya områden som kan vara värdefulla för arbetsgivaren?
 • Vilka nya arbetsuppgifter skulle du kunna utföra?
 • Har du enkla arbetsuppgifter som du kan släppa?
 • Finns det områden där du kan ta ett ökat ansvar?

Kartlägg löneläget

 Genom att jämföra din nuvarande lön mot vår statistik får du en bild av hur din nuvarande lön förhåller sig till jämförbara befattningar på arbetsmarknaden. Börja till exempel med att ta fram statistik för personer med samma utbildningsbakgrund och examensår som du och jämför mot hur löneläget ser ut rent generellt för kollegor inom din sektor.

Saco lönesök

Du kan också få en uppfattning om vad som är en marknadsmässig lön genom att tala med vänner, kurskamrater och kollegor. Du bör dock ta hänsyn till att detta kan vara känsligt för många. Om du byter befattning, får nya arbetsuppgifter eller på annat sätt bidragit och utvecklat verksamheten, anser Jusek att det bör påverka vilken löneutveckling du kan förvänta dig.

 

2. Under lönesamtalet

 Under lönesamtalet handlar det om att synliggöra dina prestationer och din kompetens i förhållande till arbetsgivarens krav och behov. Utgå gärna från den sammanställning som du har förberett (både din arbetsinsats och framtida utveckling) för att på ett tydligt och metodiskt sätt gå igenom dina argument. Ett bra lönesamtal handlar om din kompetens och dina arbetsprestationer.

En bra metod är att först diskutera dina insatser under det senaste året. Berätta hur du sett på verksamheten, dina mål sedan tidigare samtal och dina prestationer. Ta även upp hur du har utvecklat din kompetens, det vill säga kunskap, erfarenheter och agerande. Återkoppla gärna till medarbetarsamtal, utvecklingssamtal eller motsvarande.

Lyssna även noggrant på arbetsgivarens synpunkter och försök sätta dig in i dennes bedömning. Det handlar till sist om att hitta en gemensam lösning. Har ni en samsyn kan du lägga fram ditt lönekrav tidigt. Om arbetsgivaren har en annan bild av läget, be denne att motivera sitt resonemang.

Varning för dåliga argument


Chefers dåliga argument
Chefers dåliga argument handlar ofta om annat än din kompetens och prestation, till exempel "jag saknar mandat", "passar det inte finns det hundra andra som vill ha jobbet", "lönepotten är så liten" och "du kan inte få mer än andra". Dessa typ av argument bemöts bäst med att fokus bör ligga på din enskilda insats.

Argument att undvika som medarbetare
Som anställd ska du givetvis inte blanda in din privatekonomi i lönesamtalet. "Husköpet blev så dyrt", "jag är ensamstående med tonårsbarn", "det har blivit dyrt med bil till jobbet", "jag har så höga studieskulder". Fokusera i stället på argument rör om din kompetens eller arbetsprestation.

Ställ heller inga ultimatum eller hota med att lämna arbetsgivaren om du inte är beredd att omsätta dem i praktiken. Låt dock inte arbetsgivaren känna sig säker på att du inte kommer att lämna din anställning, du har alltid möjlighet att gå vidare i din karriär.

3.Utvärdering av lönesamtalet

 Efter lönesamtalet bör du ägna tid åt att utvärdera resultatet och din nya arbetssituation.

Utvärdera samtalet

Börja med att utvärdera själva samtalet.

  • Har du uppnått målet? Om inte, varför?
  • Vilka argument har din chef fört fram som talar mot dina krav?
  • Vilka signaler fick du kring vad du kan utveckla under det kommande året?
  • Vad gav samtalet dig utöver diskussionen om lönen som du kan värdesätta?

 

Utvärdera din situation

För ökad proaktivitet i din karriär så rekommenderar vi även att du tar tillfället i akt att utvärdera din arbetssituation i samband med lönerevisionen.

 • Finns det anledning att gå vidare i din karriärutveckling och vilka möjligheter ser du inom respektive utanför din nuvarande anställning?
 • Hur vill du utvecklas på sikt?
 • Utvecklar du fortfarande din kompetens och på det sätt du vill?
 • Ligger befordran eller förändrade arbetsuppgifter i sikte?
 • Trivs du med jobbet och dina kollegor?

Förändra din situation där du är

Om ditt nuvarande engagemang eller möjligheter till att byta jobb är små så kan du försöka få nya uppgifter hos din nuvarande arbetsgivare. Om du har haft en dålig löneutveckling i flera år kan det hända att arbetsgivaren kan vara intresserad av att medverka till en ny roll för dig eller att medverka till att din kompetens höjs. Prata med din chef och framför dina tankar och önskemål.

Dags att byta jobb?

För de allra flesta lönar det sig att byta arbete med några års mellanrum. Juseks medlemmar som byter jobb får nästan alltid högre lön och nya mer utvecklande arbetsuppgifter. Ett nytt jobb leder dessutom ofta till att din kompetens breddas eller fördjupas och därmed stärks din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Vet du inte vad nästa steg skulle kunna vara, vill du ha ett bollplank i processen eller skulle du behöva piffa till ditt cv?

Använd Juseks karriärtjänster som ingår i ditt medlemskap

 Bannerbild  

Nytt jobb eller samma tjänst - vad ska du begära i lön?
Ombudsmannen Camilla Gannvik har svaren. 
Läs mer