Sjukdom och sjuklön

Om du skulle bli sjuk kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Ifall din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal kan du dessutom få ytterligare ersättning som komplement till sjukpenningen.

Det kallas inom privat sektor för sjuklöneutfyllnad. Inom staten kallas det i stället för sjukpenningtillägg och i kommunal sektor för sjuklön. Den betalas ut av din arbetsgivare. Kolla upp vad som står i ert kollektivavtal för att ta reda på vilka villkor som gäller för just dig.

Om du skulle bli långvarigt sjuk kan du även ha rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning. Det betalas i så fall ut av Försäkringskassan. Vid långvarig sjukdom kan du även ha rätt till sjukpension.

För dig som arbetar inom privat sektor:

Läs mer på knegdeg.se