Mer om kollektivavtal

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal om anställningsvillkor. Det sluts mellan en eller flera fackliga organisationer å ena sidan och en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation å andra sidan.

Det är frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns alltså ingen lag som säger att en arbetsgivare måste ha kollektivavtal. Om en facklig organisation begär en förhandling om att teckna kollektiv- eller hängavtal är arbetsgivaren dock skyldig att förhandla om det.

Inom statlig och kommunal sektor finns det vanligtvis alltid kollektivavtal. Många privata arbetsgivare är medlemmar i en arbetsgivarorganisation och kan därmed vara bundna av kollektivavtal. Privata arbetsgivare kan även teckna ett så kallat hängavtal. Det är ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare som inte är medlem i en arbetsgivarorganisation och en arbetstagarorganisation. En privat arbetsgivare kan också ha tecknat ett eget kollektivavtal med en lokal arbetstagarpart vilket brukar kallas för ”företagsavtal”. Eftersom kollektivavtalen är anpassade för den bransch eller arbetsgivare som de är framtagna för så ser de olika ut på olika arbetsplatser.

Så vad är det som är bra med kollektivavtal?

Jo, ett kollektivavtal ger dig som anställd en rad förmåner utöver det som står i lagen. Det kan till exempel gälla ekonomisk ersättning vid sjukdom, uppsägning och föräldraledighet. Kollektivavtal kan även ge dig exempelvis mer semester samt övertids- och restidsersättning.

Viktigt att tänka på om arbetsplatsen saknar kollektivavtal

Läs mer om arbetsplats utan kollektivavtal

För dig som arbetar inom privat sektor:

Läs mer på knegdeg.se