Kollektivavtal statlig sektor

På de flesta myndigheter finns lokala kollektivavtal som reglerar olika frågor.

Det kan till exempel gälla arbetstider, ramar för flextid eller vad som gäller vid tjänsteresor. Både arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna kan ta initiativ till förhandlingar för att få till stånd ett kollektivavtal eller för att ändra ett redan befintligt kollektivavtal.

Innan man går in i förhandlingar om kollektivavtal om en viss fråga är det viktigt att kontrollera att man har behörighet att teckna avtal. Behörigheten framgår av Arbetstagarnyckeln. Ansvarig ombudsman på Jusek bör alltid kontaktas innan ett nytt lokalt kollektivavtal ingås.

Kontakta Juseks ombudsmän 

Saco-S arbetstagarnyckel

Arbetsgivarverkets webbplats