Kollektivavtal privat sektor

Kollektivavtal inom den privata sektorn kan träffas på olika nivåer. Här presenterar vi aktuella kollektivavtal för privat sektor.

Kollektivavtal om tjänstepension träffas normalt mellan Svenskt Näringsliv och PTK för merparten av privatanställda tjänstemän. Kollektivavtal rörande lön och anställningsvillkor träffas mellan en arbetsgivarorganisation och ett eller flera fackförbund och det är de som är parter, det vill säga har partsställning. Den här typen av avtalsfrågor som gäller för en hel bransch kallas för centrala avtal.

Lokal partsställning

Oftast benämns den lokalfackliga föreningen för Akademikerförening, alternativt Sacoförening/-klubb. På en del håll, framför allt inom industrin, benämns de lokala föreningarna för CF-klubbar eftersom Sveriges Ingenjörer, som tidigare hette CF (Civilingenjörsförbundet), har ensam partställning för akademikerkollektivet inom dessa områden. På enstaka arbetsplatser finns det en Jusekförening där Jusek ensam har partsställning.

Lokala kollektivavtal

På många arbetsplatser finns lokala kollektivavtal som reglerar olika frågor. Det gäller framför allt årliga lönerevisioner men kan även till exempel gälla reglering av arbetstider och former för fackligt medbestämmande på arbetsplatsen. Både arbetsgivaren och de fackliga organisationerna kan ta initiativ till förhandlingar för att få till stånd ett lokalt kollektivavtal eller för att ändra ett befintligt avtal. Innan man går in i förhandling är det viktigt att stämma av att det centrala kollektivavtalet tillåter ett lokalt kollektivavtal i frågan. Ha som grundregel att alltid kontakta en ombudsman på förbundet för rådgivning innan ett nytt kollektivavtal träffas.

Kollektivavtal

Här kan du se och ladda ner kollektivavtalen för olika branscher.
Här hittar du aktuella kollektivavtal för privat sektor, sorterat på arbetsgivarorganisation. Klicka på det avtal som är aktuellt för dig för att komma till en sida där du kan läsa samt ladda ner ditt avtal.
Av hänsyn till den stora omfattningen kollektivavtal på den privata sektorn hänvisar vi i övrigt till Juseks medlemsrådgivning, 08-665 29 80, för mer information.

Almega Bemanningsföretagen/Kompetensföretagen

Almega IT&Telekomföretagen

Almega Medieföretagen

Almega Samhallförbundet

Almega Tjänsteförbunden

Almega Tjänsteföretagen

Almega Vårdföretagarna

Arbetsgivaralliansen

BAO - Bankavtalet

BÄF - Byggnadsämnesindustrin

EFA - Energiavtalet

FAO  - Försäkringsbranschen

Fastigo

GFF - Grafiska Företagens Förbund

IDEA

IKEM

Installationsområdet

KFO - Idéburna och kooperativa företag och verksamheter

KFS - Energiavtalet

LI - Livsmedelsindustrin

Metallgruppen

Skogsindustrin

SLA - Skogsbruk

Svensk Handel

Svensk Scenkonst

Sveriges Byggindustrier

TAG - Teknikföretagen

TEKO - Sveriges Textil- och Modeföretag

Tele 2 Sverige AB

TGA - Teknikgrossisterna

TMF

Transportgruppen

TTA - Tekniktjänstearbetsgivarna