Kollektivavtal privat sektor

Kollektivavtal inom den privata sektorn kan träffas på olika nivåer. Här presenterar vi aktuella kollektivavtal för privat sektor.

Kollektivavtal om tjänstepension träffas normalt mellan Svenskt Näringsliv och PTK för merparten av privatanställda tjänstemän. Kollektivavtal rörande lön och anställningsvillkor träffas mellan en arbetsgivarorganisation och ett eller flera fackförbund och det är de som är parter, det vill säga har partsställning. Den här typen av avtalsfrågor som gäller för en hel bransch kallas för centrala avtal.

Lokal partsställning

Oftast benämns den lokalfackliga föreningen för Akademikerförening, alternativt Sacoförening/-klubb. På en del håll, framför allt inom industrin, benämns de lokala föreningarna för CF-klubbar eftersom Sveriges Ingenjörer, som tidigare hette CF (Civilingenjörsförbundet), har ensam partställning för akademikerkollektivet inom dessa områden. På enstaka arbetsplatser finns det en Jusekförening där Jusek ensam har partsställning.

Lokala kollektivavtal

På många arbetsplatser finns lokala kollektivavtal som reglerar olika frågor. Det gäller framför allt årliga lönerevisioner men kan även till exempel gälla reglering av arbetstider och former för fackligt medbestämmande på arbetsplatsen. Både arbetsgivaren och de fackliga organisationerna kan ta initiativ till förhandlingar för att få till stånd ett lokalt kollektivavtal eller för att ändra ett befintligt avtal. Innan man går in i förhandling är det viktigt att stämma av att det centrala kollektivavtalet tillåter ett lokalt kollektivavtal i frågan. Ha som grundregel att alltid kontakta en ombudsman på förbundet för rådgivning innan ett nytt kollektivavtal träffas.

Kollektivavtal

Här kan du se och ladda ner kollektivavtalen för olika branscher.
Här hittar du aktuella kollektivavtal för privat sektor, sorterat på arbetsgivarorganisation. Klicka på det avtal som är aktuellt för dig för att komma till en sida där du kan läsa samt ladda ner ditt avtal.
Av hänsyn till den stora omfattningen kollektivavtal på den privata sektorn hänvisar vi i övrigt till Juseks medlemsrådgivning, 08-665 29 80, för mer information.

Klicka på nedanstående rubriker för att komma till respektive avtal.

Almega Bemanningsföretagen/Kompetensföretagen

Almega IT&Telekomföretagen

Almega Medieföretagen

Almega Samhallförbundet

Almega Tjänsteförbunden

Almega Tjänsteföretagen

Almega Vårdföretagarna

Arbetsgivaralliansen

BAO - Bankavtalet

BÄF - Byggnadsämnesindustrin

EFA - Energiavtalet

FAO  - Försäkringsbranschen

Fastigo

GFF - Grafiska Företagens Förbund

IDEA

IKEM

Installationsområdet

KFO - Idéburna och kooperativa företag och verksamheter

KFS - Energiavtalet

LI - Livsmedelsindustrin

Metallgruppen

Skogsindustrin

SLA - Skogsbruk

Svensk Handel

Svensk Scenkonst

Sveriges Byggindustrier

TAG - Teknikföretagen

TEKO - Sveriges Textil- och Modeföretag

Tele 2 Sverige AB

TGA - Teknikgrossisterna

TMF

Transportgruppen

TTA - Tekniktjänstearbetsgivarna

 

 

Almega Bemanningsföretagen/Kompetensföretagen

Bemanningsföretagen byter namn till Kompetensföretagen. Kompetensföretagen företräder över 600 företag som inom rekrytering, omställning, bemanning, entreprenader, MSP-företag andra HR-tjänster.

Allmänna anställningsvillkor 20170501-2020043

Konsekvensändring i Allmänna anställningsvillkor 20170501-20200430

Löneavtal 20170501-20200430

Förhandlingsprotokoll 20170501-20200430

 

Almega IT&Telekomföretagen

IT-företag

Förhandlingsprotokoll 20170401-20200331

Avtal om lokal lönebildning 20170401-20200331

Anställningsvillkor 2017-2020

Telekomföretag

Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331

Löneavtal 20170401-20200331

Förhandlingsprotokoll 20170401-20200331

 

Almega Medieföretagen

Public Service

Förhandlingsprotokoll 20170401- 20200331

Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331


Tjänsteföretagen och Medieföretagen/Akademikerförbunden

Allmänna anställningsvilkor 20171101-20200430

Löneavtal 20170501-20200430

Salaried Employees 20170501-20200430

Förhandlingsprotokoll 20170501-20200430

Förhandlingsprotokoll anpassning av sjuklön 20170501-20200430

 

Almega Medieföretagen/Sv.Ing.

Allmänna anställningsvillkor 20171101-20200331

Allmänna anställningsvillkor 20170501-20171031


Almega Samhallförbundet

Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331


Almega Tjänsteförbunden

Apoteksföretagen
Allmänna anställningsvillkor 20170501 - 20200430

Fastighetsarbetsgivarna
Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331
Avtalsförändringar 2017
Förhandlingsprotokoll 20170401-20200331

Almega Tjänsteföretagen

Revision och Konsult
Förhandlingsprotokoll,anpassning karensregler, Sjuklön 20190101
Allmänna anställningsvillkor 20171101-20201231
Löneavtal 20170101-20201231
Förhandlingsprotokoll 20170101-20201231
Förhandlingsprotokoll flexpension 20171123
Förhandlingsprotokoll överenskommelse om ökad avsättning till flexpension 20171123

Tjänsteföretagen och Medieföretagen
Allmänna anställningsavtal med nytt karensbelopp 20170501 -202004
Allmänna anställningsvilkor 20171101-20200430
Löneavtal 20170501-20200430
Salaried Employees 20170501-20200430
Förhandlingsprotokoll 20170501-20200430
Förhandlingsprotokoll anpassning av sjuklön 20170501-20200430

Klicka här för att komma tillbaka till toppenAlmega Vårdföretagarna

Bransch C - Läkarmottagningar
Allmänna anställningsvillkor bransch C 20110101-
Förhandlingsprotokoll bransch C 20110101-

Bransch D - Företagshälsovård
Allmänna anställningsvillkor bransch D 20160101-
Allmänna anställningsvillkor bransch D 20110101-
Förhandlingsprotokoll bransch D 20110101-

Bransch E - Vård och Behandling
Allmänna anställningsvillkor bransch E 20180101- tillsvidare
Förhandlingsprotokoll bransch E 2016-2017
Allmänna anställningsvillkor bransch E 20121101-
Förhandlingsprotokoll bransch E 20120101-
Allmänna anställningsvillkor bransch E och F 20110101-

Bransch F - Äldreomsorg
Allmänna anställningsvillkor bransch F 20180101- tillsvidare
Förhandlingsprotokoll bransch F 20180101- tillsvidare

Klicka här för att komma tillbaka till toppen

 

 

Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna Organisationer
Förhandlingsprotokoll 20170501-20200430
Villkors och Löneavtal 20170501-20200430

Arbetsgivaralliansen Trossamfund och Ekumeniska organisationer
AA TEO Bransch och löneavtal 20190101.pdf
Allmänna anstvillkor 20171001-20200930
Förhandlingsprotokoll 20171001-20200930
Förhandlingsprotokoll överenskommelse om supplement för frälsningsarméns officerare

Arbetsgivaralliansen Upplevelse & Kultur
Kollektivavtal Upplevelse och Kultur 2017-2020
Förhandlingsprotokoll 20170501-20200430

Arbetsgivaralliansen Vård och omsorg
Allmänna anställningsvillkor 2017-2020
Förhandlingsprotokoll 20170401-20200430

Arbetsgivaralliansen Utbildning och Folkbildning
Bransch- och löneavtal 2019-2022
Förhandlingsprotokoll 20180501-20200430
Förhandlingsprotokoll 20180501-20200430

Arbetsgivaralliansen Idrott
Bransch- och löneavtal 2017-2020

Flexpension
Flexpension, översiktlig information

Samverkansavtal
Samverkansavtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Klicka här för att komma tillbaka till toppen


BAO - Bankavtalet

Collective agreement BAO - Jusek/Civilekonomerna/Sveriges Ingenjörer
BAO allmänna-anställningsvillkor 20150101-20190101

BAO Pension
Pensionsavtal BTP1 och 2  20130219-20180201
Förhandlingsprotokoll 2013
Uppskjutet uttag av intjänad ålderspension

Klicka här för att komma tillbaka till toppenBÄF - Byggnadsämnesindustrin

BÄF - Byggnadsämnesindustrin
Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331

Klicka här för att komma tillbaka till toppen

 


EFA - Energiavtalet

Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331
Överenskommelse allmänna villkor 20170401-20200331
Överenskommelse lön 20170401-20200331

Klicka här för att komma tillbaka till toppen

 

FAO  - Försäkringsbranschen

FAO - Jusek, Civilekonomerna, Sveriges Ingenjörer 
Allmänna anställningsvillkor 20180401 - 20200331
Allmänna anställningsvillkor 20170101-20180331
Allmänna anställningsvillkor 180401-190331
Förhandlingsprotokoll 2017

Pensionsavtal - FTP-plan
FTP17 Försäkringsbranchens pensionsavtal
FTP17 - Förhandlingsprotokoll
FTP17 - Kommentar till FTP17

Informationscirkulär från FAO
Nr 03/2009, Nu möjligt att avstå familjepensionen i FTP 2

Klicka här för att komma tillbaka till toppen

 


Fastigo

Fastigo I- och K-avtalet
Trygghetsavtal 2017-04-01 Fastigo-Vision, Unionen, AiF, Ledarna
Reseavtal + bilaga

Fastigo I
Fastigo I Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331
Sjuklön
Korrigering i allmänna anställningsvillkor
Fastigo I - Förhandlingsprotokoll 20170401-20170331
Fastigo I-Lönebildningsavtal 20160401-20190331

Fastigo K
Fastigo K Allmänna anställningsvillkor 20170501-20200331
Sjuklön
Korrigering i allmänna anställningvillkoren
Korrigering av § 9 
Fastigo K - Förhandlingsprotokoll 20160501-20170430GFF - Grafiska Företagens Förbund

Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331

Klicka här för att komma tillbaka till toppenIDEA

Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331
Förhandlingsprotokoll 2017
Lönevtal IDEA 2017-20
Flexpension, översiktlig information
Flexpension TilläggsöverenskommelseIKEM

Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331
Förhandlingsprotokoll 20170401-20200331

Klicka här för att komma tillbaka till toppen


Installationsområdet

EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Plåtslageriernas Riksförbund, Målare samt VVS-Företagen
Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331
Förhandlingsprotokoll 20170401-20200331

Klicka här för att komma tillbaka till toppenKFO - Idéburna och kooperativa företag och verksamheter

KFO Industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning
Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331
Förhandlingsprotokoll 20170401-20200331

KFO Folkrörelseorganisationer
Allmänna anställningsvillkor
Förhandlingsprotokoll 20171001-20200930
Trepartsavtal Handels KFO AF

KFO Folksam
Allmänna anställningsvillkor med löner 20180101-20191231
Förhandlingsprotokoll 20180101-20191231

Pensionsplan
KTP-planen 2012-05-01

Övrigt
Partsställning Akademikerförbunden inom KFO-området
Definition om vad som avses med Folksam

KFO Hyresgästföreningen
Allmänna anställningsvillkor 20171001-20200930
Förhandlingsprotokoll 2017-2020

KFO Ideella organisationer
Allmänna anställningsvillkor 20170501-20200430
Ideella och Idéburna Organisationer_2017-2020
Förhandlingsprotokoll 20170501-20200430

KFO juridisk verksamhet
KFO juridisk verksamhet allm anst villk 20170301-tillsvidare
Förhandlingsprotokoll 20170411

KFO - Tjänsteföretag
Förhandlingsprotokoll 20170401-20200331 
Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331

KFO - HVO
KFO - HVO Baranschavtal 2017-0801-20200831

Klicka här för att komma tillbaka till toppenKFS - Energiavtalet

KFS - Energi
Förhandlingsprotokoll 20170401-LI - Livsmedelsindustrin

Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331
Löneavtal 20170401-20200331

Klicka här för att komma tillbaka till toppen

 

Metallgruppen

GAF- Gruvindustrin
Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331

SMF - Stål och metall 
Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331

SVEMEK (fd. SvetsMekaniska)
Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331

Klicka här för att komma tillbaka till toppenSkogsindustrin

Massa och papper 
Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331

Sågverk 
Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331

Klicka här för att komma tillbaka till toppen

 


SLA - Skogsbruk

Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331
Förhandlingsprotokoll 20170401-20200331
Löneavtal 20170401-20200331

Klicka här för att komma tillbaka till toppen

 

Svensk Handel

Tjänstemän
Allmänna anställningsvillkor 20170501-20200430
Förhandlingsprotokoll 20170501-20200430

Systembolaget
Allmänna anställningsvillkor 2017-05-01-20200430
Förhandlingsprotokoll 20170501-20200430

Klicka här för att komma tillbaka till toppenSvensk Scenkonst

Orkesteravtalet
Förhandlingsprotokoll Orkesterföretag mfl 20170401-20200331

Teateravtalet
Allmänna anställningsvillkor för tjänstemän för tiden 20170401 - 20200330Förhandlingsprotokoll 2017 - 2020

Riksavtalet
Riksavtalet 2017 - 2020

Klicka här för att komma tillbaka till toppen


Sveriges Byggindustrier

Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331
Förhandlingsprotokoll 20170401-20200331

Klicka här för att komma tillbaka till toppenTAG - Teknikföretagen

Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331
Löneavtal 20170401-20200331

Klicka här för att komma tillbaka till toppen

 

TEKO - Sveriges Textil- och Modeföretag

Sveriges Textil- och modeföretag

Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331

Klicka här för att komma tillbaka till toppen

 

 

Tele 2 Sverige AB

Tele 2 Sverige går under kollektivavtalet Almega IT & Telekomföretagen.

Klicka här för att komma tillbaka till toppen

 

TGA - Teknikgrossisterna

Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331

Löneavtal 20170401-20200331

Klicka här för att komma tillbaka till toppen

 

TMF

Stoppmöbelindustrin

Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331

Träindustrin

Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331

Klicka här för att komma tillbaka till toppen

 

 

Transportgruppen

Motorbranschens Arbetsgivareförbund

Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331


Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund

Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331

Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sveriges Hamnar

Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331

Förhandlingsprotokoll 20170401-20200331


TTA - Tekniktjänstearbetsgivarna

Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331

Klicka här för att komma tillbaka till toppen