Kollektivavtal kommunal sektor

I de flesta kommuner och landsting samt inom svenska kyrkan finns lokala kollektivavtal som reglerar olika frågor.

Det kan till exempel gälla arbetstider, ramar för flextid eller vad som gäller vid tjänsteresor. Både arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna kan ta initiativ till förhandlingar för att få till stånd ett kollektivavtal eller för att ändra ett redan befintligt kollektivavtal. Innan man går in i förhandling om kollektivavtal om en viss fråga är det viktigt att kontakta ansvarig ombudsman på Jusek.

Sveriges Kommuner och Landsting

AkademikerAlliansens webbplats

Sobona, arbetsgivarorganisationen för kommunernas företag 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
-Löneprocessen inom Svenska kyrkan - ett stödmaterial