Föräldraledighet och föräldralön

Enligt föräldraledighetslagen har du rätt att vara hemma med ditt barn. I lagen finns det bland annat bestämmelser kring hur din föräldraledighet ska förläggas och hur länge du har rätt att vara föräldraledig. Undantag från lagen kan dock göras genom kollektivavtal. Genom kollektivavtal kan du även ha rätt till föräldralön under din föräldraledighet.

Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan det till exempel göras undantag från reglerna för om du vill avbryta din föräldraledighet tidigare än planerat.

Tack vare kollektivavtal kan du även få kompletterande ersättning utöver föräldrapenningen. Det kallas föräldralön och betalas ut av din arbetsgivare. Hur mycket du får i föräldralön beror på vad som står i ert kollektivavtal. Ofta beror storleken på föräldralönen på hur länge du har varit anställd. En del kollektivavtal har även bestämmelser rörande graviditetslön, vilket är ett komplement till graviditetspenning.

Läs mer om föräldraledighet och föräldralön här.

För dig som arbetar inom privat sektor:

Läs mer på knegdeg.se