Arbetstid och OB-tillägg

Regler rörande arbetstid finns i arbetstidslagen och arbetstidsförordningen. Genom kollektivavtal kan det dock göras undantag från dessa.

Arbetstidslagen är omfattande och kan vara svår att tillämpa. Därför kan det, genom kollektivavtal, tas fram regler som är speciellt anpassade efter den bransch eller det företag som avtalet avser. Vissa avtal innehåller till exempel regleringar om en ordinarie arbetsvecka som är kortare än 40 timmar.

I kollektivavtalet finns det dessutom regler för hur du som anställd ska kompenseras vid bland annat övertid och restid. Där kan det även finnas bestämmelser för OB-tillägg, det vill säga ersättning för när du jobbar obekväma arbetstider. Obekväm arbetstid kan till exempel vara helger eller sena kvällar. Det är även vanligt att kollektivavtalet reglerar vad som gäller vid jour- och beredskapstid.